2023:

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2022:

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2021:

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВА

ОТЧЕТИ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2021

ОТЧЕТ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2021

ОТЧЕТ ПАРИЧЕН ПОТОК 2021

ОТЧЕТ КАПИТАЛ 2021

ОДИТЕН ДОКЛАД 2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 34 2021

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

ДАРЕНИЯ 2021

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ