Нашите членове са нашите партньори.

За да станете член на ПП “Гражданска платформа Българско лято” е необходимо да попълните Декларация по образец и да попълните своите данни във формата по-долу.

Български граждани, постоянно пребиваващи в чужбина следва да попълнят Декларация за членуване от чужбина

Забележка: Датата се попълва служебно при получаване. Оставете полето празно.

Абонаментът ви не можа да бъде запазен. Моля, опитайте отново.
Абонаментът ви е успешен.

 * С натискането на бутона “Членувай” Вие давате съгласие личните Ви данни да бъдат позлвани за контакт с Вас, съгласно ЗЗЛД и Политиката за поверителност 

 

Изпращане на документите по поща/ куриер:

Можете да изпратите собственоръчно попълнената декларация и изпратите на адрес:

София 1000
ул. “Московска” 43,
ПП “Гражданска Платформа Българско лято”

Попълване на място в офис:

Можете да попълните документите за членство и лично в офиса на ПП “Гражданска платформа Българско лято” в гр. София, ул. “Московска” 43

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ