Кандидатската листа на партия “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в изборен район 15-Плевен /15 МИР Плевен/, в състав и поредност на кандидатите, както следва:

  1. Евелина Ванева Илиева
  2. Иван Мариянов Иванов
  3. Илия Тодоров Григоров
  4. Цветозар Миленов Кръстев
  5. Пламен Георгиев Георгиев
  6. Анелия Георгиева Георгиева
  7. Веселин Николов Ванев
  8. Иван Митков Недялков
  9. Жан Цветанов Великов
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ