МИСИЯ

 

Нашата мисия е да създадем активно правителство, което да вдъхнови индивидуалното развитие и личната отговорност на всеки гражданин.
Ще обединим ресурсите на държавата и нейните граждани, за да задоволим нуждите и желанията на народа ни.
Ще въведем пряката демокрация като форма на управление на държавата.
Само чрез обединение ще можем да осъществим заедно развитието на потенциала  на България.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ПП Гражданска платформа Българско Лято се гради на убеждението, че политическата ни организация трябва основно да:

01.

Следва принципите на пряката демокрация и върховенство на закона в своето управление.

02.

Осигурява достъп на компетентни, уверени в себе си граждани, които са способни да поемат отговорност за себе си, за своята общност и за своята държава.

03.

Уважава и възпитава уважение към многообразието на обществото във всичките му форми, за да се насърчи хармония, разбирателство, сътрудничеството, сплотеност и национално единство.

04.
Представлява еднакво интересите на всички граждани, независимо от етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, религия, пол, физически или умствени способности, възраст, сексуална ориентация, произход или статус в обществото.

05.
Насърчава всички граждани да имат глас при вземането на решения, пряко или чрез легитимни междинни институции, които представляват техните интереси.

ЦЕЛИ

Нашите базови цели са ясни, изпълними и необходими. Заедно ще ги допълваме и развиваме, за да станат част от политическата програма на Българско лято.

 1. Нов старт на държавата и премахване на модела “Пеевски” и зависимостта на институциите от мафията.
 2. Осигуряване на възможност за пряко и своевременно влияние на гражданите в решенията на изпълнителната власт, народен вот на недоверие за отделни депутати, министри и висши държавни служители чрез електронен референдум.
 3. Въвеждане на ясни, публични отговорности със срокове при работата на министри и държавни служители на високи постове и тяхното отстраняване от длъжност при непостигане на заложените резултати.
 4. Персонална наказателна отговорност на държавни служители при нанасяне на преки или косвени щети върху българските граждани или бизнеса.
 1. Гарантиране на независимост на съдии, депутати, министри и регулаторни органи. Прекратяване на моделите “гласуване под строй”, “(не)случайно избрани съдии” и намесата в работата на отделните институции и превръщането на институциите в бухалки. Прекратяване на възможността за образуване на модела “Пеевски” в България.
 1. Осигуряване на условия и предимства за младите, можещи и искащи българи за участие в политиката, стартиране на бизнес и право на труд, с което да стимулираме съгражданите ни в чужбина да се завърнат и развият родните си места, като същевременно дадем ясен знак у нас и в Европа, че България цени образованите и способните. 
 1. Справяне с бедността, увеличаване на доходите и пенсиите чрез прекратяване на кражбата на държавни пари и корупционни практики, източването на еврофондове и нагласени обществени поръчки. 
 1. Стимулиране на раждаемостта и подкрепа за младите семейства, чрез разработване на цялостна политика осигуряваща стабилност за вземане на решението на майчинство –осигуряване на преференциални ипотечни условия за закупуване на къща или апартамент, публично финансиране на разходите за малки деца, осигуряване на достатъчно детски заведения ясли и градини. 
 1. Преминаване към пълно и всеобхватно електронно управление, чрез електронно гласуване, дигитализация на всички процеси в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
 1. Защита на интересите на българите зад граница и осигуряване на защита и инструменти за активното им включване в избирателния процес, чрез електронно гласуване, както и в останалите процеси в България.
 1. Гарантиране свободата на словото и осигуряване на неприкосновена и конкурентна среда за развитие на журналисти и медии чрез осигуряване на пълен електронен и своевременен достъп на всички медии до обществена информация.
 1. Недопускане и напълно елиминиране на детска смъртност, поради невъзможност от заплащане на медицински услуги чрез предоставяне на безплатно здравеопазване за деца между 2 г. и 4 г., както и за деца между 9 и 24 месеца.
 1. Справедливо преразпределение на обществените средства и равен достъп на малкия и среден бизнес – елиминиране на възможностите за корупционно разпределение на обществени поръчки и европейски средства. Гарантиране на честен, напълно прозрачен избор, който да осигури успех на най-добрите, мотивирани с възможност за “народно вето”.
 1. Улесняване, ускоряване и отваряне на процедурите за достъп на малкия и микро бизнес до европейски средства и елиминиране на възможностите за влияние и скрито корупционно разпределение на публични средства.
 1. Елиминиране на кражбата на европейски пари чрез отпускането им към честните и работещите малки и средни фирми без конкурс, а чрез автоматично електронно оценяване. Без бюрокрация и институционален тормоз.
 1. Стимулиране на малкия бизнес и контрол над монополите и секторите с малка конкуренция.
 1. Възстановяване на унищоженото културно-историческо наследство. Коректност при стимулирането на развитието и запазването на талантите в различните сфери на изкуството. Създаване на реално партньорство между държавата и културата.
 1. Проектиране и въвеждане на справедлив данъчен модел за бизнеси, които имат негативен ефект върху природата. Въвеждане на преки мерки за стимулиране на природосъобразни дейности, както за бизнеса, така и за граждани.
 1. Увеличаване на средствата за учители в задължителното образование и въвеждане на публична електронна система за информираност на граждани и контрол на средствата на всяко учебно заведение. Въвеждане на няколкостепенна система за ефективност на учебните заведения, включително, но не само оценка на училищна база и климат, посещаемост, успех, извънкласни занимания и др.
 1. Реална оптимизация и прозрачност в здравната система. Подобряване на условията за работа и заплащането на  лекари, медицински сестри, акушерки санитари. Защита на правата на пациентите и лекарите. Осигуряване на достъп до медицинска грижа  и лекарства и за хората в малките населени места.
 1. Повишаване сигурността на българските граждани чрез разработване на програма за осигуряване на политическата независимост на МВР и справедливо възнаграждение на работещите в системата. Осигуряване на допълнителни средства за военнослужещите и модернизиране и оптимизиране на материалната база във военния сектор.
 1. Стимулиране и увеличаване на българското производство. Развиване на конкретни политики за засилване на собственото производство и намаляване на зависимостта от внасяне на скъпа готова продукция от чужбина. Стимулиране и подобряване на средата за технологично развитие и привличане на опитни кадри обратно в България.
 1. Повишаване на контрола върху добива и управлението на природните богатства. Преразглеждане на концесиите за чужди фирми добиващи и изнасящи злато и природни богатства извън пределите на страната.
 1. Стимулиране и развитие на българския туризъм с ефективна програма за насърчаване на туристическия бизнес, контрол над презастрояването на българското Черноморие и спомагане развитието на еко-туризма. 
 1. Връщане на международния авторитет на България. Активна политика и адекватни решения и предложения, защитаващи интересите и отстояващи независимостта на България.

НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ