Емилия Божинова е родена през 1990 г. в Плевен. Идва в София, за да учи графичен дизайн в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Завършва Националната художествена академия през 2014 г. със степен „Магистър по реставрация“. По време на обучението си участва във възстановката на монументални и кавалетни мозайки, картини, икони и стенописи. Става част от програма за обмен на студенти в Академията за изящни изкуства в град Бреша, Италия. Придобива и втора специалност – „Педагогика на изобразителното изкуство в началното образование“. 
Има няколко години административен опит, след което се връща към реставрацията като служител на фондация „Тракия“. Включва се в проекта „Българско лято“, защото е силно ангажирана със съдбата на културно-историческото наследство на страната. Възмутена е от корупционните схеми, превзели дори културата и изкуството. Иска да работи за промяна на тежките и бавни процедури по одобрението на проекти за реставрация на обекти на културното наследство от национално и световно значение. 

Задай въпрос

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ