Гражданска платформа „Българско лято” е готова с конкретни предложения, които да облекчат живота на хората с увреждания.

Във връзка с обявената от здравният министър д-р Стойчо Кацаров проектонаредба, която ще бъде предложена за обществено обсъждане, партията предлага конкретни и ясни мерки за подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение.

Ние приветстваме това, че с нея най-после ще се сложи край на необходимостта от преосвидетелстване на хора с необратими увреждания.

Гражданската платформа разполага с експерти с богат опит в сферата на здравеопазването, които разработиха мерки за решаване на проблемите с инвалидите. У нас хората с над 50% намалена трудоспособност са 426 382 човека, по данни от последното преброяване. Въпреки съмненията за коректност, на част от издадените решения, факт е, че при предишни преброявания, броят на инвалидите у нас е твърдо над 200 000 човека. За да взимат скромните си пенсии от държавата, тези хора изживяват истински бюрократичен ад, като периодично трябва да подновяват решенията си от ТЕЛК, при което им се изискват куп изследвания и документи.

Затова „Българско лято” предлага следните мерки, с които и без това тежкият живот на хората с инвалидност, да бъде поне малко облекчен:

  • Незабавно въвеждане на електронне здравен картон за пациента, в който да е събрана пълната документация и медицинската история на пациента
  • Личните лекари да съдействат на пациента за подготовка на документацията за ТЕЛК
  • За оценка при ТЕЛК да участват различни специалисти със специалности адекватни на заболяванията, обект на ТЕЛК
  • При над 80%-90% инвалидност, особено с придружител,  решенията от ТЕЛК да не се подновяват. Все още не е известен случай на хора с необратими увреждания, напр. без крайник, които да са се възстановили;
  • При инвалидност 70% – 80% ТЕЛК да се подновява, не както досега през 3 години, а през 5 години.
  • Направленията за прегледи за преосвидетелстване да се издават автоматично и при желание да се получават по електронен път; Дигитализиране на здравната система
  • Строг контрол върху лекарите за превентиране на издаване на „фалшиви“ ТЕЛК решения и за „фалшиви” инвалиди;както и поледващ контрол върху облекчения и улуги, които ползват

 

Гражданска платформа „Българско лято“ ще предложи присъствието на тези точки в Наредбата, която ще бъде подложена на обсъждане. „Българско лято” ще подкрепи необходимите законодателни промени в тази насока в следващото Народно събрание.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ