Днес, 16 април празнуваме Ден на Конституцията.

В духа на празника, ние от ПП ГП Българско лято искаме да напомним, че законите следва да важат за всички.

Докато за обвиняемите лица и техните защитници важи забраната за разгласяване на материалите по разследването, включително и на материали, които са в полза на защитата, то това не важи за прокуратурата.

Във всички досегашни случаи оповестените доказателствени материали обслужват тезата на държавното обвинение и имат за цел уронването на престижа на определени лица, тяхното демонизиране за сметка на подобряване на реномето на прокуратурата.

Прокуратурата се уповава на чл. 198, ал. 1 НПК, а именно: Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора. Но откакто главен прокурор е Иван Гешев, ставаме свидетели как прокуратурата избирателно оповестява доказателства в медиите.

Ние от ПП ГП Българско лято считаме, че по този начин се нарушава както българското законодателство – конституционната презумпция за невиновност, така и Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016г. относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. Съгласно директивата – презумпцията за невиновност би била нарушена, ако в публични изявления на публични органи или съдебни решения, различни от решенията относно вината, заподозреният или обвиняемият бъде представен като виновен, докато вината му не бъде установена в съответствие със закона.

Нормата на чл. 198 от НПК не уточнява условията, при които прокурорът може да направи публични материалите от досъдебното производство, и не очертава допустимия обхват на разкриваната информация. Така на практика прокуратурата в лицето на главния прокурор прави каквото си иска срещу неудобните на властта лица и санкция за прокуратурата няма!

Основанията, с които прокуратурата опитва да оправдае своите неморалните и незаконни действия са т.нар. „обществен интерес“. Какъв интерес има обществото да чува едностранно представена теза, която обслужва само определени интереси? Кой има интерес общественото мнение да бъде манипулирано и авторитетът на определени лица умишлено разрушаван?

Определението на ВКС от 15.04.2021 година за пореден път доказва необходимостта от конституционна промяна.

Съгласно чл.127 от Конституцията на Република България, прокуратурата следи за спазване на законността. В правомощията на главния прокурор е да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Оттук идва и правната невъзможност ВКС да се изкаже дали с избирателното разпространяване на доказателства не се нарушава презумпцията за невиновност, понеже това е изцяло в правомощията на прокурора. А тълкуването на нормата на чл. 198 от НПК от гледна точка но противоречието ѝ с конституцията по компетентност принадлежи не на ВКС, а на Конституционния съд.

В деня на Конституцията напомняме, че презумпцията за невинност е въздигната в чл. 31 ал. 3 на Конституцията в основно конституционно право на гражданите, което наред с това е утвърдено и в редица задължителни за България актове. При така регламентираните правомощия на главния прокурор – ще продължават да се нарушават правата на гражданите.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ