Counsil-of-EU

В програмата на Българско лято е заложно отпадането на фигурата на „главния прокурор“ и осъществяване на такива законодателни промени, които целят бързо, прозрачно и качествено правосъдие, изкореняване на корупционните практики и подобряване и защита живота и правата на всички български граждани.

Целта е премахване на неограничената и безконтролна власт на главния прокурор в прокуратурата, като по този начин ще се даде възможност на компетентни прокурори да действат по съвест и вътрешно убеждение, спазвайки закона. Нуждата от това се вижда още по-силно в светлината на решение от 10.03.2021 година на Съда на ЕС. Със същото за пореден път се показа и доказа, че срещу господин Божков бяха предприети редица незаконни действия.

Съгласно закона европейската заповед за арест е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. По своята същност е искане на съдебен орган на една от държавите — членки на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице на първата държава членка. Това на практика спестява дългите процедури по екстрадиране между отделните държави и е опростена съдебнапроцедура. Европейската заповед за арест е регламентирана както в правото на Европейския съюз, така и в националното ни  законодателство.  От една страна  тя се основава на споразумение между страните членки на ЕС  – рамково решение относно европейската заповед за арест , както и на  Европейски наръчник за издаване на Европейска заповед за арест , който цели да даде насоки за работа със тази процедура. В българското законодателство това е уредено в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Съгласно чл. 55 от НПК основно право на обвиняемия в наказателния процес е да участва лично във воденото срещу него наказателно производство. В случаи като този на г-н Божков, в които на лицето,  никога не е повдигнато лично обвинение, лицето дори не е знаело за воденето на наказателно преследване срещу него и  не му е връчен лично обвинителния акт по делото – издаването на европейска заповед за арест е в противоречие с европейско законодателство. По този начин се нарушават основни права на подсъдимия.  Съгласно българското законодателство нито решението на прокурора, разпореждащо задържането на издирваното лице, нито европейската заповед за арест, издадена от същия орган в резултат на това решение, не подлежат на съдебен контрол преди предаването на издирваното лице, което противоречи на изискванията на Рамково решение 2002/584.

Европейска заповед за арест в рамките на задочното производство може да бъде издадена само спрямо обвиняемо или подсъдимо лице, на което е било лично предявено обвинението, какъвто не е случаят на г-н Божков.  Ако  подсъдимият не знае за воденето на наказателно дело срещу него, не знае в какво е обвиняван и за какво е съден, дори да е заминал в чужбина, това не е основание за издаване на европейска заповед за арест на базата на решение само на прокуратурата. Случаят на господин Божков е фрапантен пример за това, как първо се правят някакви обвинения, а след това се търсят доказателства за тях. 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ