ВАС

Гражданска платформа „Българско лято“ оспорва във Върховния административен съд решението на Министерски съвет за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) от 4 юни 2021 г.

Основанията за съдебното обжалване на този акт на служебното правителство са множество и все тежко накърняващи правния ред в страната. Министерски съвет е допуснал цял каталог от тежки нарушения със своето решение за създаване на собствен ограничителен списък под чуждестранна диктовка.

Пороците на акта са толкова много и толкова радикални, че партията поиска обявяване на Решението за напълно нищожно.

Служебният кабинет е бързал толкова да изпълни волята на чужди „началници“,  че е престъпил цял куп от основни права на българските граждани, установени с Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС и множество български закони. Експертите на партията ни са изложили детайлно всички пороци на акта на правителството.

Решението на Министерския съвет е без прецедент в демократичната история на страната ни. Подобна практика – да се съставят санкционни списъци – е характерна за тоталитарния режим в България във времената на комунистическата диктатура, в която определени лица бяха публично обявявани за „невъзвращенци“, „врагове на народа“ или „враждебни към народната власт“. Това не подхожда на правовата държава-членка на ЕС, в XXI в., в която действат конституционните гаранции за защита на основните права на гражданите, включително правото на свободно политическо сдружаване, плурализма и свободата на убеждения и презумпцията за невиновност.

Без каквато и да било проверка, без представяне на каквито и да било доказателства служебното правителство се готви да изработи списък на санкционирани лица, в който възнамерява да сложи членовете на ръководните и контролните органи на партия „Българско лято“, както и да проверява други български граждани за „степен на свързаност“ с новите врагове на народа. Българското законодателство не познава легална дефиниция нито на „асоциирани лица“, нито на „степен на свързаност“ и затова решението на Министерския съвет отваря огромна възможност за мракобесен административен произвол. Следващата стъпка е може би открито да заплашат всеки, който публично изрази убежденията си и подкрепи „Българско лято“?

Със своето решение Министерски съвет си поставя съвсем неприкрито за цел „администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения“. Очевидно, държавата, в нарушение на Конституцията, Правото на ЕС и законите на страната се кани „да прекрати“ отношенията си с лицата от този „списък“. От самото решение на МС дори не става ясно в какво се изразява подобно „прекратяване на отношенията“ между държавата и гражданите и организациите и докъде следва да стигне то. Включва ли, например, отнемане на българското гражданство на тези лица? Или служебното им заличаване от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел? Или служебното заличаване на партията ни от Националния регистър на политическите партии? Докъде и до кого може да стигне преследването във века на Интернет и информационните технологии, в който „свързаност“ може да се осъществи с почти всеки човек на планетата?

 

Да преследваш политическа партия, създадена преди малко повече от 3 месеца, която е надлежно регистрирана съобразно конституцията и законите на страната и чиято регистрация е потвърдена на две съдебни инстанции, без за това „Българско лято“ да е дало  какъвто и да било законен повод, без да са представени доказателства за извършено каквото и да било нарушение, дори най-дребно такова, е белег на съвсем различен режим. Достойно е за времената на Сталин и Хитлер, на африкански диктатор или на примитивна латиноамериканска хунта от времената на Студената война.

Гражданската платформа ще продължава да отстоява неотклонно спазването на основните права и свободи за своите поддръжници и всички български граждани. Въпреки, че това е призвано да прави и служебното правителство съгласно Конституцията, приоритетите им са свързани с изпълнение на чужда воля и съставяне на списъци. Категорично се противопоставяме на това.

Поискахме от съда и незабавното спиране на изпълнението на това решение на Министерския съвет.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Comments are closed.