Още на 31.01.2021 „Българско лято“ сигнализира в статията си „Излишния специален прокурор“, че промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс са неефективни, неосмислени и създадени набързо с политическа цел.

За пореден път нашите експерти се оказаха прави, като това се потвърди и от решението на Конституционния съд от днес.

КС обяви, че разпоредбите, с които беше създадена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор, противоречат на основния закон. За да бъдат конституционосъобразни приеманите от НС актове трябва да съответстват както на Конституцията на Република България, така и на останалите действащи закони, защото друго би противоречало пряко на чл. 4, ал. 1, изр. 2 от Конституцията. Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната, въпреки опитите на хунтата да напаснат закона към личните си интереси.

Конституционния съдът обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 194, ал. 6 НПК. С нея се регламентира, че специалният прокурор разследва престъпленията, извършени от главния прокурор или заместниците му. Като освен тази разпоредба бяха обявени за противоконституционни и разпоредбите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2 и чл. 411а, ал. 4 в частта „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс , както и на чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт.

Неслучайно Съюзът на юристите призова партиите да вкарат повече юристи в листите си и от там в следващия парламент, за да спасят качеството на законодателството, защото по-безумни закони никога не сме имали. Освен този факт е налице и друг – желанието на хунтата да заблуди обществото, че се върши нещо в полза на народа. С опитът си да въведе фигурата „прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ и заложи, че неговите действия не подлежат на ръководство и контрол за законност, осъществявани в рамките на самата прокурорска служба, законодателят се опитва да премахне важни гаранции за обективност, всестранност , пълнота и законосъобразност на разследването. Ако КС не беше обявил за противоконституционни горепосочените разпоредби на практика щеше да се стигне до липсата на законови гаранции и ресурсни възможности за провеждане на независимо и ефективно разследване, както и щеше да бъде нарушен принципа на равенство на гражданите пред закона. За едни прокуратурата щеше да продължи да бъде майка, а за други мащеха. И за малките деца е ясно, че горепосочените промени бяха с цел приспиване на общественото недоволство спрямо безнаказаността на отделни индивиди. Така за пореден път хунтата се опита да въведе промени даващи възможност за корупционни практики, търговия с влияние и безнаказаност.

адв. Весела Величкова

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Comments are closed.