Бюрото по защита

Демократична е тази държава, в която основен принцип е разделението на властите, където целта е защита на свободата и превенция срещу формирането на еднолична диктатура. Още през 1748г. Монтескьо прави извода, че политическата свобода произтича от чувството за сигурност на всекиго. Условие за наличие на тази политическа свобода е разделението на властите.

В България през 2021г. ставаме свидетели на погазване на основните конституционни принципи на гражданското общество.

Българският народ е жертва на беззаконие, всевластие, диктатура. В правомощията на безотчетния главен прокурор е съсредоточено още едно – да ръководи и контролира Бюрото по защита, упражнявайки надзор за законност върху действията му. Това е всичко друго, но не и спазване на принципа за разделение на властите. Главният прокурор е над всички – не носи нито политическа, нито дисциплинарна отговорност, а Бюрото по защита не подлежи на парламентарен контрол. Важно е да имат властващи функции и правомощия, а пък отговорността и последиците – да се носят от българския народ. Съгласно Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, Бюрото по защита следва да защитава застрашени лица, а чл.14г. от посочения закон гарантира, че при изпълнение на правомощията си служителите му са длъжни да зачитат достойнството на гражданите и техните права и законни интереси. От миналата година в обхвата на това правомощие попада и охраната на прокурори и следователи. И Бюрото работи, работи и осигурява безопасността на магистратите, за да могат безпрепятствено да нахлуват, където си поискат.

Ние от ПП ГП Българско лято, отстоявайки принципите на пряката демокрация, изразяваме позиция, че злоупотребата с власт не гарантира свободно и демократично общество. Властта, която главният прокурор притежава по отношение на прокуратурата и Бюрото, създават предпоставки за произвол. Принципът на разделение на властите е възприет от Конституцията и следва да се спазва, за да се осигури ефективното и резултатно функциониране на управлението в интерес на гражданите.

 

Антоанета Раковска

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ