Ваксините за COVID 19 са безспорно постижениена на науката, но са одобрени за употреба от регулаторите на лекарствата по специална бърза процедура, с цел справяне с обществено здравната глобална криза. Това обаче не означава , че имаме пълните данни за тях – колко време трае имунитетът, който изграждат, какви други дългосрочни  странични ефекти могат да възникнат, освен тези описани в кратката им характеристика. Производителите ще продължават да събират данни за тяхната безопасност и ефективност. (Всеки от нас може сам да докладва нежелани лекарствени реакции със следната бланка на уебсайта на ИАЛ ).

При горните обстоятелства и при факта, че ваксините са доброволни ( и такива трябват да останат!) е недопустимо да се обсъжда възможността, наличието или липсата на ваксинационен сертификат да определя упражняването на права или привилегии. Още повече, че дори хора с имунитет могат да разпространяват вируса. 

Вчера 19 /01/2021 , министър Ангелов с гордост оповести, че вече имаме електронен достъп  до ваксинационния си сертификат за COVID 19. Той се намира и може да бъде достъпен с КЕП в електроннот ни здравно досие : https://my.his.bg/login   Изненада!!!, оказва се  че покрай сертификата сме се сдобили внезапно с  електронно здравно досие (ЕЗД)  (или така наречената  електронна здравна книжка), което правителството обещаваше през последните 10 години, но така и не изпълни. Не е ясно с какво правителството желае да блесне, защото ситуацията е по –скоро притеснителна.

Първо,  за това елeктронно здравно досие не се е състоял никакъв дебат в обществото или с лекарите, как да бъде изградено – централно или децентрализирано, относно начините за  електронна идентификация и автентификация на пациента и лекаря. Колко хора имат КЕП, а всеки има мобилен телефон. 

Второ, това здравно досие  функционира без каквато и да правна рамка, включително относно  данните, които се въвеждат, дигиталната сигурност и неприкосновеност на данните , достъп до данни и т.н. Казва ни се: „ето тук (не е ясно къде) Ви е електронната здравна книжка, можете да си я ползвате, а ние ще дадем достъп на личния Ви лекар и кой знае още на кого!“

Няма как държавата да определя, кой има достъп до нашите здравни данни, ако ние лично не го предоставим.

Ако пък това „ново“ здравното досие е всъщност старото,  което се поддържаше от НЗОК най-вече за целите на здравната каса НЗОК  като платец на  услуги, би било още по-скандално, ако НЗОК все още има достъп до него. То беше атакувано и спирано неколкократно от НЗОК, поради съмнения за външен неоторизиран достъп.

Електронното Ви здравно досие не съдържа само информация за това какви медицински процедури  са Ви извършени, а също резултатите от тях – диагнози, назначени лекарства, най-общо Вашия здравен статус. Ако това, не е така , това означава , че МЗ спекулира с това какво е създадено и ще похарчи в последствие още милиони, за да  го създаде отново.

Призоваваме Комисията за защита на личните данни незабвано да се самосезира  и да направи проверка, защото тук не става въпрос за данни от НАП, които изтекоха за милиони граждани, а за здравни лични данни!

Как се гарантирата тяхната сигурност?

Няма нито един отговор или доказателство, че тези неща са обмислени, няма нито един нормативен акт, който ги регламентира. 

Каква по принцип е целта на  електронна здравна книжка?

Основната цел е е да осигурява по -качествено и безопасно лечение на българските граждани в България или в чужбина. Сега здравните им данни се съхраняват фрагментирано, в различните лечебни заведения, където са се лекували и гражданите не разполагат в повечето случаи с пълната си медицинска документация.  В електронна здравна книжка (или ЕЗД ) ще се съдържат нашите здравни данни, резултати от изследвания, прегледи, диагнози, предписани лекарства и т.н. информация за здравния ни статус и лечение, данни определени като чувствителни с Европейския Общ регламент за защита на  данните ( GDPR). Различна е практиката на различните  държави, дали  елктронно здравно досие ще е централизирано или ще се съхранява там където данните се създават , т.е при личния лекар или специалист или болницата и ще се достъпват от пациента от електроннеен портал  след  идентификация и аутентификация. Това до голяма степен зависи от исторически особености в държавите и от нагласите на населението относно личните им данни. Пациентът сам дава достъп и то само на лекаря, който го лекува. За да бъде попълнена електронната Ви здравна книжка ( ако информацията се съхранява централно), всички лекари, които са Ви лекували или лабораторри, или други лечебни заведения , ще трябва да изпращат, попълват Вашите здравни данни в това досие. Ако бъде децентрализирано -при поискване от Вас , здравната информция ще трябва да може електронно да се извлича от източника, което означава поддържане на електронни системи с висока сигурност от самите лечебни заведения. 

Съгласно Директивата за трансгранично здравеопазване 2011/24/EU, Европейската Комисия  координара създаването на Електронна здравна мрежа на страните членки, която да направи възможна електронната и терминологичн съвместимост на набор от данни от пациентските електронни досиета и използването им при трансгранично лечение с цел безопасност и при спазване на най-високи стандарти за неприкосновенността и защита. Пациентът е този , който дава достъп на лекаря. А лекарят се идентифицира и аутентифицира чрез проверка в регистъра за правоспособността в съответната страна. Същото се случва за трансраничното изполване на рецепти.  Гражданите на някои страни вече могат да ползват тези услуги. Например лекарите в Хърватия могат да имат достъп до здравни данни на пациентите, пристигащи от Малта, Потугалия, Чехия. Електронните рецепти на граждани от Финландия, могат да бъдат получени в аптеки в Естония, Хърватия, Португалия. 

Относно електронната рецепта, която също бе въведена  „ на коляно“  екстремно и под натиск, може да се каже, че също е извадена извън контекста и недообмислена , защото няма никаква връзка с електронното досие. Никой не може да даде реално обяснение, защо приетата промяна в Наредба 4  за условията и реда за предписване и отпускане на лекaрствени средства елиминира рецептите на хартия, без да е готова напълно системата за това.  

1 https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0

2 https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ