Една от законодателните промени, които Българско лято предлага с цел по-добро здравно обслужване на гражданите. е създаването на законодателна възможност за доставка на лекарствата на пациенти с хронични заболявания по рецептурна книжка в дома им.

Това ще адаптира здравната система в случаите, когато пациентите нямат близък достъп до аптека и в случаи на пандемия, като Ковид пандемията, когато се цели да се ограничават публичните контакти, за да се предпазят хората от заразяване.

Придържането към графика за лечение и приемане на предписание медикаменти е основен фактор за ефективността на всяко лечение.

Вече има редица научни съобщения за прилагането на доставки на лекарства директно в дома на пациента по време на Ковид пандемия, а и не само тогава. За съжаление, необяснима е ригидността, с която Български лекарски съюз и Български фармацевтичен съюз реагират на тези предложения.

По време на Ковид кризата в България най – засегнати от висока смъртност бяха възрастните хора с хронични заболявания, които остана без достъп до лечение.

Алармираме отново за необходимостта от приемане на редица мерки, които да предотвратят подобна ситуация при евентуални следващи здравни кризи. Ще инициираме и дискусия с предложение на електронната платформа на Българско лято.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ