На 26 април Европейския парламент постигна договореност за програмата за подпомагане на регионите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрален Европейски съюз.

Евродепутатите и държавите членки се споразумяха относно програмата на ЕС, с която да се подпомагат усилията на публичния сектор за справяне с климатичните промени.

Схемата, известна като „Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор“, цели да осигури допълнителна помощ за инвестициите на дружества от публичния сектор в териториите, които са най-засегнати от климатичния преход, както са определени в териториалните планове за справедлив преход. Това ще включва и територии, чиято икономика зависи в голяма  степен от минното дело – дейност, която предстои да бъде намалена.

Механизмът се състои от ресурс за безвъзмездни средства в размер на 1,5 млрд евро, идващи от бюджета на Европейския съюз и ресурс за заеми в размер на 10 млрд евро от Европейската инвестиционна банка. Очаква се средствата да създадат публични инвестиции между 25 и 30 млрд евро в рамките на следващите 7 години. Също така ще бъде предоставена консултативна подкрепа на бенефициерите чрез консултативния център, създаден по програмата InvestEU.

Някои от мерките включват:

  • увеличение на дела на безвъзмездните средства за най-слабо развитите райони до 25% от размера на заема
  • ще се предоставя финансова помощ и за подготовката на предложенията за проекти за използване на ресурси по механизма.

Източник: официален уебсайт на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210426IPR02832/deal-reached-on-programme-to-help-regions-most-hit-by-climate-neutral-transition


Как България ще усвои тези средства ще зависи от действията на бъдещото правителство в следващите няколко години.

Ако това е правителство на ГЕРБ, можем да имаме всички основания да се съмняваме в коректното усвояване на средствата и че те ще достигнат в пълния си обем до крайните ползватели, т.е. до регионите, които са най-силно засегнати от климатичния преход.

Политическа партия „Българско лято“ се ангажира да следи внимателно усвояването на тези средства, за да могат ресурсите да се разпределят по прозрачен и коректен начин и да бъдат усвоени изцяло и по предназначение от нуждаещите се региони.

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ