Розопроизводители протестират, унищожават продукцията си в знак на ниската изкупна цена

Празникът на розата в чест на българската маслодайна роза за първи път е организиран от гражданите на Казанлък през 1903 г. Той е посветен освен на красотата и цветята, така също и на милосърдието. Ново развитие празникът на розата получава през 1966 г., като в Казанлък и Павел баня през 1967 г. се организира първия национален празник на розата, в който участват производители на розов цвят и от Пловдивски окръг.

В днешно време празникът на розата се е превърнал в атракция за хиляди туристи от чужбина. Неговото провеждане всяка година съвпада с началото на розобера. Така е и тази година, но за разлика от друг път, днес има сериозно напрежение в сектора.

Причината е изкупната цена със стартова стойност от 1,60 лв. за килограм. Тази цена е много ниска и обрича стотици производители на маслодайна роза на фалит, тъй като само регистрираните земеделски производители ще получат допълнително разликата до 2,00 лева от ДФ „Земеделие“ през производителите на розово масло.

Промяната е в резултат на приетия през януари 2000 година нов Закон за маслодайната роза, съгласно който земеделските производители в сектора трябва да се регистират в публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза.

Драстичния спад и ниската изкупна цена на розовия цвят е продиктувана от очакваното изкупуване на по-малки количества от суровината, поради наличието на нереализирана продукция в складовете на производителите на розово масло от миналата година, сочат розопреработвателите.

„Гражданска платформа Българско лято“ подкрепя и твърдо застава зад исканията на българските розопроизводители, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза, за достойно заплащане на техния труд и оцеляване на сектора, особено през този труден за всеки земеделски производител период на Covid-19 пандемията. По време на пандемията държавата в лицето на земеделския министър на партия ГЕРБ, Десислава Танева, беше длъжна да приложи кризисни мерки за подпомагане на розопроизводството, което така и не направи.

Ние от „Българско лято“ поздравяваме всички земеделски стопани и производители от сектор „Розопроизводство“ с техния национален празник на розата, за всеотдайният им и благороден труд и заявяваме своята позицията, че в управлението на страната ни ще полагаме усилия и ще направим необходимото, за да гарантираме справедливост за сектора и да запазим розопроизводството. Българската роза е част от същността на България и е разпознаваема по целия свят. Съгласно европейския регламент, маслодайната роза попада в обхвата на прилагане на мерки срещу смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените.

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ