С мнозинство от гласовете на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ българският парламент създаде нова правна фигура – специален обвинител, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Той ще бъде избиран от Пленума на ВСС с мнозинство от поне 15 гласа. Мандатът му ще е 5 години без възможност за повторен избор.

Ние от ПП Гражданска Платформа „Българско лято“ считаме, че промените в Закона за съдебната власт(ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са неефективни, неосмислени и създадени набързо с политическа цел, за да се отговори на обществените очаквания. Те по никакъв начин не се доближават до препоръките на Венецианската комисия.

Няма адекватен аргумент, който гарантира независимост на новия специален обвинител. Напротив – възникват повече въпроси за неговото правно положение, статут, функции и ресурс. Щом този специален обвинител, разследващ главния прокурор, е част от действащата прокуратура, и щом може да възлага отделни действия по разследване на следователи от Специализираната прокуратура, за каква йерархична или институционална независимост може да се говори? Каква е гаранцията за безпристрастност? И ако считаме, че те са безпристрастни в разследванията си, защо изобщо се създава тази нова правна фигура?

Новият специален обвинител ще бъде избиран от ВСС, чието мнозинство в последните си решения показва силни политически зависимости. Излиза, че главният прокурор сам ще избере кой да го разследва!? 

Интерес представлява и мандатът, който законодателят е предвидил за специалния обвинител – 5 години без право да бъде преизбиран.

Първо, мандатът му ще изтече преди този на главния прокурор. Ако има започнато разследване, кой ще го довърши?

Второ, щом този мандат приключи и особеният прокурор стане редови (върне се в прокуратурата на подчинение на главния прокурор), как ще се гарантира, че върху него няма да бъде оказан натиск, защото доскоро е разследвал началника си?

Трето, по закон главният прокурор може да поиска отстраняването от длъжност на всеки обвинител, ако спрямо него има повдигнато обвинение. Но тези правила не важат за особения прокурор, ако разследва главния. Създава се усещане за порочност, защото главният прокурор  ще продължи да работи  като такъв, макар спрямо него да има достатъчно данни за извършено престъпление. Дали той няма да предприеме действия за осуетяване на разследването?

Ние от ПП Гражданска Платформа „Българско лято“ сме на мнение, че в ЗСВ и НПК действително са необходими промени, които да доведат до премахване на монопола и безграничната власт на главния прокурор. Всичко това е възможно и без промяна в Конституцията на Република България в частта й, засягаща прокуратурата. Действащото законодателство дава възможност на всеки прокурор да провежда разследване срещу главния прокурор. Промените в ЗСВ и НПК трябва да дадат допълнителни гаранции за независимост на прокурорите, водещи процесуалните действия по разследване. 

Ние от ПП „Българско лято“ се обединяваме около тезата, че предложените промени няма да доведат до реален резултат, а ще създадат възможност за нови корупционни практитки и търговия с влияние. Така управляващото мнозинство затвърждава наложената през последните години тенденция да прави безсмислени законодателни промени, които служат единствено за защита интересите на хунтата. 

Национален съвет на ПП ГПБЛ

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ