Днес служебния министър на енергетиката Андрей Живков ясно, точно и конкретно повтори всички проблеми в Енергийния сектор, описани в програмата на Гражданска платформа Българско Лято.

Експертите ни описаха следните конкретни проблеми преди месеци и предложиха ясни решения:

 

Проблем: Над 2.5 млрд. липси в сектора, кото растат заради безхаберие и липса на контрол.

Нашето решение: Елиминиране на паразитните структури в енергетиката и строг контрол на ремонтните програми

 

Проблем: Високите цени, дължими за вредни емисии фалират ТЕЦ „Марица Изток 2“ и въгледобива. Няма ясна програма за съдбата на заетите във въгледобивния сектор.

Нашето решение: Изграждане на фотоволтаични паркове (оползотворяване на земи, негодни за земеделие) и стимулиране на домакинствата за изграждане на малки соларни паркове. Газификация на ТЕЦ-а, за да не плащаме емисии и да балансираме системата. Изграждане на офшорни паркове и създаване на допълнителен финансов пул за миньорите.

 

Проблем: Липсва каквато и да било визия за работещите в сектора, за развитие на енергийната ни система, за НЕК и за БЕХ. Дълговете нарастват и влизаме в дългова спирала.

Нашето решение: Ясни приоритети със стратегически цели: Развиване на ядрена енергетика, за да падне цената на тока. Газификация на ТЕЦ-овете, за да се балансира системата. Централизация на мрежите със средно и ниско напрежение. ЕРП да могат да изберат дали да останат на регулирания или на свободния пазар, като това ще намали драстично цената на тока и ще премахне конфликта на интереси. Това ще намали и цената на мрежовите услуги и ще н „извади“ от дълговата спирала.

Приветстваме изказването на служебния министър и ще се радваме правителството да започне незабавно имплементиране на изложената програма.

Ние от Гражданска платформа „Българско лято“ неведнъж сме подчертавали, че Енергетиката е отрасъл значим не само с икономически, но и за сигурността на държавата.

Наш приоритет е засилването на ядрената енергетика и намаляването на нелогично високата цена на тока у нас.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ