16-годишно момче загина на бул. „Иван Гешов“ в София. По думите на бащата детето е стъпило върху шахта с оголен кабел край пешеходна пътека, по която всеки ден минават стотици хора.

По закон собственикът на пътя е собственик и на тротоара. Пътната маркировка в София се поставя според Наредба за организация на движението в Столична община и очевидно тя трябва да отговори защо пешеходната пътека е до шахта с ток. Това е престъпно безхаберие и крайно занижен контрол. Кметът Йорданка Фандъкова и общинският съвет, в който преобладават представителите на нейната партия ГЕРБ, през последните години не управляват адекватно столична община. Вината за трагичния инцидент е преди всичко тяхна и те следва да понесат своята отговорност.

Затова ГП Българско лято иска оставката на кмета Йорданка Фандъкова.

Столичният инспекторат контролира спазването на нормативните актове на общинския съвет, на законите и подзаконовите разпоредби от страна на всички юридически и физически лица. Той е на общинска бюджетна издръжка. Неговата задача е да подпомага изпълнението на контролните функции на кмета и е на негово пряко подчинение.

Той е длъжен да:

Наблюдава състоянието на инженерната инфраструктура (надземна и подземна) на територията на столична община.

Поддържа електронен информационен регистър на планови и аварийни ремонти и да препраща информацията към съответните районни инспекторати.

–  Съгласува графици за планови строително-монтажни работи.

–  Проверява сигнали, жалби и уведомителни писма от експлоатационните дружества за строително-монтажни работи.

Общинските пътища са публична общинска собственост. Придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ