Днес откриваме зимния сезон. България е ски дестинация и зимните ни курорти очакват гости от България и чужбина. Ще бъде ли спасен сезона в период на ковид пандемията и енергийна криза? Туристическият бранш е един от най-засегнатите от кризите в момента.

Туристическият сектор изживява една от най-големите кризи през последните десетилетия. Застрашено е съществуването на бранша, който допринася за сериозен процент от БВП и чиято дейност е структуроопределяща за българската икономика. 

Ако България иска туризмът да остане важна и стратегическа част от икономиката й, то туризмът трябва да е държавен приоритет.

От бранша се опитват да организират нещата сами, за да си помогнат с бързи ковид тестове на място в обектите. Въпреки молбата на бизнеса за предвидимост при въвеждане на ковид мерките, това не се случва. Правилата за incoming и outgoing туризма се менят непрекъснато. Пропускателния режим на границата е най-разнообразен – зелен сертификат, тест , карантина. Бизнесът иска предвидимост и безопасност и бързи тестове на границата за всички туристи, БЕЗПЛАТНИ осигурени от държавата,  за да се гарантира безопасна и сигурна среда. Зелените сертификати не гарантират безопасна среда, а освен това се прилагат с двоен стандарт. 

ГП Българско лято подкрепя исканията на браншовите организации и призовава правителството за следните бързи краткосрочни мерки в подкрепа на Туризма в България:

 • Незабавно създаване на Гаранционен фонд  за гарантиране на пътуванията и осигуряване на средства за ликвидност на сектора 
 • Незабавна финансова подкрепа на сектора – директно и с кредити, гарантирани от Държавата чрез Българската банка за развитие или други финансови институции, както и намаляване натиска от банките върху бизнеса
 • Незабавни целеви финансови компенсации поради неконтролируемия растеж на електроенергията и горивата, както и целеви държавни мерки за подпомагане на енергоемките бизнеси в туризма, чрез изграждане на алтернативни източници на енергия
 • Включване на туризма в Плана за възстановяване и превръщането му в приоритетен отрасъл за българската икономика. 
 • Масивна и имиджова туристическа държавна реклама на комплексен продукт – туризъм, спорт, култура и история, здраве.  Липсва визия  как да се привлекат туристи и как да се достигне до чуждестранните основни пазари, да се наредим на нивото на конкурентите. 
 • Създаване на нов контролен орган към Министерството на туризма, за защита правата на всички пътуващи в България и чужбина и ликвидиране на сивия сектор. 
 • Решаване на проблема с кадрите в туризма, чрез спешни административни и социални държавни мерки и създаване на национален план за подпомагане и развитие на кадрите в туризма. Образование и бизнес, ръка за ръка! 
 • Облекчаване и улесняване на процеса за издаване на визи, чрез издаването на електронни визи, за което е нужно да се  създаде онлайн визов център, в който да се подават, обработват и издават входящи визи за страната ни. 
 • Субсидиране на заета седалка за чартърни полети, автобуси и ж.п. превоз с цел Държавата да сподели с туроператорите риска от запълняемостта и гарантирането на туристическите пътувания. Освен това държавата трябва да поеме акциза върху горивата и летищните такси за чартърните полети.
 • Мерки за стимулиране и подпомагане на туризма на местно ниво – намаляване на туристическия данък, гратисен период за плащане на данъци и такси за неработещи и временно спрени бизнеси. Засилен контрол, както по събирането, така и по разходването на туристическия данък, съгласно Законите за бюджета и туризма, а не както до сега общините да го използват неправомерно.
 • Да се приеме нормативен акт, на базата на който да се разреши общините да освобождават бизнеса 1 година след излизане от пандемията от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, вкл. такса битови отпадъци, тротоарно право и др.
 • Запазване на 9 % ДДС за ресторантите и заведенията, категоризирани по Закона за туризма, както и за другите видове туризъм, чиито срок на 9-процентна ставка на ДДС изтича в края на 2021 г.
 • Да се изработи спешно адекватни мерки и условия за подпомагане на екскурзоводите и планинските водачи в България.
 • Да се изработи Нов закон за туризма, актуален към моментно състояние на туризма в национален и международен план и преди всичко в полза на бизнеса и работещите в сектора.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ