Това не е война между половете. Това не е битка за надмощие на жените. Това е пакт за партньорство. Мирът, без който е немислимо щастието на децата в семейството. Равноправието, необходимо за успеха на обществото. Равнопоставеността и взаимното уважение, без които е немислимо управлението на държавата. 

Отбелязваме Межународния ден на жената 8 март като повод да напомним, че България се губи по пътя на равноправието и равнопоставеността между половете с всяка изминала година все повече. Това е парадокс, имайки предвид, че са минали 30 години преход и фалшива демократизация. През тези години България е ратифицирала и приела основните международни правни норми, които да гарантират правата на жените и защитата им, когато тези права са накърнени. България постоянно прави промени в действащото си законодателство, които де факто манкират дейност. Докато от най-високи трибуни на държавното управление на ниво премиер, председател на НС и депутати сме свидетели на действителното отношение към жената по принцип. Институциите и личностите, които са ролеви модели, които би трябвало да служат и да дават пример, задават недопустим тон. 

Телефонен разговор между премиер и вицепремиер, в който се обижда председателката на Народното събрание по недопустим начин взриви публичното пространство и разкри действителната същност на проблема с отношенията към жените генерално. В същото време председателката на Народното събрание прие това с усмивка и жест на безропотно подчинение. 

Този красноречив пример на открита вербална агресия и нейното приемане се пренася надолу по веригата на копиране на поведение според прочита и подразбирането на всеки един в собствения му дом.

Така тази обикновена случка за битието на нашите управници се превръща в опасен прецедент за бита на много жени у дома.

  Войната у дома се разиграва на бойното поле на безразличието на държавата. Защото дори и действащите закони не се спазват и прилагат адекватно от всички институции, призвани за това – служителите на МВР и социалните служби не реагират адекватно в болшинството от случаите. Няма изградена реално работеща система за защита на жертвите на домашно насилие на ниво “държава” и така жертвите са хиляди. Загиналите – десетки, основно жени. Понякога и деца. Година след година.

Ролята и мястото на жената в България днес е все още неизвестното в уравнението. И това трябва да се промени.

Използваме повода да поздравим всички неправителствени организации, които работят активно по темите, свързани с ролята и мястото на жените, проблемите свързани с домашното насилие, защитата на засегнатите от домашно насилие, защитата на децата и подрастващите. 

И на финала, обръщаме се лично към Бойко Борисов – на прощаване с поста, който заемаше твърде дълго, поне веднъж да постъпи достойно и да се извини на всички жени, които обиди със своето поведение – пряко и косвено.

 

Жените в “Българско лято”

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ