ПП Българско лято счита, че всяка инвестиция в здравеопазването е полезна, когато ще допринесе за  по-добро здраве и по-добър достъп до здравеопазване.  

Защо обаче нови инвестиции в нови лечебни здраведения  събуждат такива противоречиви позиции в обществото ни? Защото движещата сила отдавна не е да се  предоставя  по- качествено здравеопазване, а да усвояват едни клинчини пътеки.

При настоящите правила за финансиране в здравния сектор и действащите клинични пътеки, се създават условия за  свръхзаплащане на определни дейности и недофинансиране на други.  Освен това , съгласно закона,   НЗОК   третира еднакво и  сключва договори за закупуване на медицнски услуги,  както  с държавните и общинските  болници, така и с частни болници, които отговарят на определни условия, което предизвика масивни инвестиции в частни лечебни заведения през последните години. Това доведе до свръхпредлагане на медицински услуги, които са добре заплатени по цените на НЗОК .  Друг феномен е, че расте  броят на лечебните заведения  при отчитан недостиг на медицински персонал: лекари – специалисти и медицински сестри с сега съществуващите лечебни заведения.

Стимул за здравните инвеститори е, че  НЗОК предоставя на лечебните заведения прогнозни бюджети през последните години, които болниците се стремят да усвоят и което опорочава настоящия  модел на здравно осигуряване, при който идеята е парите да следват пациента  и неговия избор на лечебно заведение и качествено медицинско обслужване. Това се демонстрира многократно и при последните скандали в болница Лозенец и болница Пирогов.  

За да се прекратят тези порочни практики, ПП Българско лято предлага смяна на модела на финансиране  от клинични пътеки към диагностично свързани групи, както и незабавно въвеждане на електронно здравеопазване.  Също така, въвеждане ефективни механизми да отчетност, управление и контрол, които да се прилагат към всички лечебни заведения , използващи публични средствз от НЗОК, включитено и частните такива.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ