ПП Българско лято  застава твърдо срещу размахването на лични здравни данни , публичното им оповестяване и използването им за ограничаване на правата на гражданите, включително за работа.  

Зелените сертификати  не създават реална безопасност, тъй като и ваксинираните и  неваксинираните се заразяват, разпространяват заразата  и боледуват, но  затова пък създават сериозна  сегрегация и противопоставяне в обществото.

Прилагането на подобни обществено здравни политики трябва да отчита баланса между личните права и свободи и обществената безопасност. Само че, в случая  този баланс е изключително нарушен в посока илюзорна  обществена безопасност. Въвеждат се мерки с ясното съзнание, че спазването им не може да се контролира. 

ПП Българско лято предлага следните мерки, които да ограничат разппространението на Ковид 1.   

  • Отмяна на  ‚зеления сертификат‘, тъй като реално той не намалява риска от заразяване, но ограничава правата на поне 70% от гражданите;  
  • Незабавна  комуникация по всички възможни канали на целия набор от мерки, които е необходимо да се спазват, за да се намалява разпространението на вируса, включително най-елементарните, като носене на  маски, спазване на дистанция , ограничаване на струпване на хора, самокарантиниране при диагностициране с вируса. 
  • Контрол на спазването на тези противоепидемични мерки. 
  • Разясняване на информацията за ваксините за КОВИД 19 и  доброволна ваксинация и право на избор. 
  • Максимално употреба на безплатни доброволни  тестове  ( включително пробовземането да бъде финансирано от държавата) с цел бърза диагностика на заразените лица и карантинирането им и  осигуряване на безопасни условия на труд  в работните колективи 
  • Незабавни действия от изпълнителната власт за подобряване на капацитета на здравната система , която да е достъпна а всички. Осигуряване на капацитет за адекватно лечение на Ковид болни или транспортирането им в цялата страна. 
  • Противоепидемичните мерки, които имат ограничителен характер да се предприемат заедно със съответните адекватни  мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса. 
  • Максимално присъствено образование  с провеждане на напълно безплатни тестове за големите ученици.
  • Възможност за това  пациентите да могат да получават лекарствата си в къщи директно от аптеката  със специализирана доставка, за да се осигури навременност и непрекъснатост на лечебния процес, когато това е наложително предвид епидемичната обстановка.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ