Със серия от законодателни инициативи започна работа 45-о Народно събрание. Рекордьорите от Демократична България внесоха предложение за отпадане на синия контролен талон, считайки го за излишен  при наличието на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. 

Ние от ПП ГП „Българско лято“ сме на мнение, че дигитализацията и електронизацията са изключително важни и приоритетни за публичния сектор и чрез тях ще се намалят както административната тежест, така и риска от корупция. Наред с това ще се постигне ефективност и прозрачност в управлението.

Това обаче, което прави силно впечатление е, че отново се предлагат законодателни промени „на парче“.  Съгласни сме, че Закона за движение по пътищата се нуждае от промени, но те следва да са всеобхватни и добре обмислени. Да постигат благоприятен ефект върху обществото с оглед пътната безопасност. Наличието или липсата на син или златен талон по никакъв начин не допринася за намаляване на пътните инциденти.

Промените, които колегите не се сетиха да включат следва да са насочени към такава промяна в нормативната уредба, касаеща безопасността на движение(ЗДвП) и прилагането на точковата система, която да осигури адекватно степенуване на наказанията по вид нарушение, пряко влияещи върху безопасността на движение. В момента липсва такава съизмерност на наказанията спрямо нарушенията – и за превишена скорост и за липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“  санкцията е глоба. Разликата е в това, че най-много случаите на ПТП и пострадали лица има следствие превишена скорост, а не заради липса на застраховка. Наред с това са предвидени и административни облекчения за гражданите и юридическите лица при заплащането на наложените глоби, което е парадоксално, когато говорим за спиране на войната по пътищата и запазване на човешкия живот.

Ето защо, когато се внасят законодателни промени, е полезно да има такива мотиви и предварителна оценка на въздействието, които почиват на задълбочен анализ. Неефективните и непълни закони не дават адекватна защита и не постигат всеобхватен резултат. Ако уважаемите народни представители внасят многобройни, но ненужни и непълни законопроекти, за да отчитат дейност пред обществото, то значи те по нищо не се различават от предшествениците си и следва да бъдат сменени.

 

адв. Антоанета Раковска

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ