ОТКРИТО ПИСМО

ПП “Гражданска платформа Българско лято“ настоява за промени в закона за провеждане на референдуми

Нито едно управление не може да замени ползите от активно гражданско общество, в което гражданите не само отстояват правата си, но и самите те работят активно, за да променят битието си към по-добро. Белег на развитото демократично общество е управлението чрез „пряка демокрация“, тоест чрез активно участие на гражданите в държавното управление.

Основен принцип, мисия и цел на ПП „Гражданска платформа Българско лято“ са създаването на активно демократично правителство, което да вдъхнови индивидуалното развитие и личната отговорност на всеки гражданин чрез въвеждане на пряката демокрация като форма на управление на държавата. Единствено ПП „Гражданска платформа Българско лято“ вижда необходимостта от такава промяна, чиято цел не се изразява само в повишаване на доверието между граждани и управляващи. Ефектът от управление чрез референдуми ще е осезаем върху икономическото развитие на страната и върху социалния капитал.

Пряката демокрация не замества парламента, правителството, съда и другите институции на представителната демокрация. Тя дава в ръцете на гражданите правото на коригиращо или последно решение. ПП „Гражданска платформа Българско лято“ счита, че стандартните аргументи против въвеждане на пряката демокрация – некомпетентност на гражданите, незаинтересованост, опасност от манипулиране и емоционалност, консервативност и нарушаване на човешки права, висока цена, не са убедителни.

Първата промяна, която трябва де се предприеме е по отношение на действащия

Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Очевидно е, че в този си вид той е непригоден и трябва да бъде променен, така че да се разширят правата за пряко участие на гражданите в управлението и да се облекчат процедурите по провеждане на референдуми по обществено значими теми. ПП „Гражданска платформа Българско лято“ отстоява тезата, че само чрез референдум хората, извън политическия картел, могат да получат власт в управлението. При този инструмент хората, вземащи решение са извън политическата класа и от контрола на политиците.

Предложения на ПП „Гражданска платформа Българско лято“ за промени в Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:

 1. Публичен дебат и провеждане на референдум преди подписване на международни договори по важни национални въпроси.
  Действащата правна уредба ограничава публичен дебат по въпроси, имащи важно значение за обществото. Прави впечатление разпоредбата на чл. 9, ал. 4, която регламентира, че „по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация.“ Очевидно, че щом договорът е подписан, следва да се изпълнява, независимо дали обществото е съгласно. ПП „Гражданска платформа Българско лято“ предлага по въпроси от национално значение подписването на международни договори да става, само когато преди това е проведен референдум (например членство в НАТО, въвеждане на еврото, договорът с Република Северна Македония). На първо място ще се знае позицията на българските граждани и договорът ще бъде съобразен с нея.
 2. Облекчаване на предвидената в закона процедура, свързана с предложенията за произвеждане на референдуми.
  С оглед демографската криза и данните от последното национално преброяване, ПП „Гражданска платформа Българско лято“ счита за неаргументирано предложението до Народното събрание за произвеждане на национален референдум да бъде подкрепено от не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права, съответно Народното събрание да приема решение за произвеждане на национален референдум, само когато това е поискано от не по- малко от 400 000 български граждани с избирателни права. Предложението на ПП „Гражданска платформа Българско лято“ е винаги, когато въпросите са от национално значение, важни и чувствителни за обществото, гражданите с избирателни права да могат да сезират Народното събрание с искане за провеждане на референдум, а то да е длъжно да приеме решение за произвеждане на такъв, когато предложението е подкрепено от не по-малко от 180 000 подписа. Според последните официални резултати, изнесени от ЦИК, 120 000 гласа са били достатъчни за преминаване на 4% бариера от проведените избори за народни представители. ПП „Гражданска платформа Българско лято“ счита, че 180 000 подписа са сериозно основание Народното събрание да вземе решение за провеждане на референдум.
 3. Провеждане на всеобхватна информационна кампания като важен елемент от провеждането на референдуми.
  Дискусията преди референдума може да се разглежда като обмен на мнения и аргументи между равнопоставени лица. Законът трябва да благоприятства мотивирания и аргументиран дебат и да създава предпоставки за неговото осъществяване (съгласно разпоредбите на Изборния кодекс при провеждане на избори – медийни пакети, безплатни участия в държавни медии и т.н.).

Публичното обсъждане може да се осъществява между политици и граждани или само между граждани. Обменът на мнения и аргументи, не само изразява, но също и формира предпочитанията на участниците. ПП „Гражданска платформа Българско лято“ намира, че високото ниво на информираност на избирателите ще е предпоставка за създаване на по-широки права за участие на гражданите в управлението.

 1. Удължаване на периода за подготовка на референдум.
  За пълноценно прилагане правата на пряка демокрация се изисква достатъчно време за събиране на подписи и условия за пълноценно публично обсъждане. В този смисъл ПП „Гражданска платформа Българско лято“ счита, че даденият в настоящия Закон срок от 3 месеца е недостатъчен, и предлага той да бъде не по- малко от 6 месеца.
 2. Въвеждане на електронна платформа, чрез която ще се излагат и обсъждат темите, и ще се събират подписи в подкрепа на провеждане на референдум, чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

 С уважение: Национален съвет на
ПП „Гражданска платформа Българско лято“

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ