В края на поредния кратък парламент следва да се направи равносметка за свършената работа. Изненади няма, така както прогнозирахме от политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ и 46-то Народно събрание не успя да излъчи редовен кабинет 

В законодателната си дейност партиите на статуквото и тези на протеста не свършиха нищо съществено. Те се обединяваха на моменти в полза на собствените си интереси, протакаха и проваляха заседания с ловки процедурни хватки,  наблягаха на предизборни пиар изказвания, забравяйки основни искания на протестиращите граждани и дадените обещания за реформа в правосъдната система. За два месеца успяха с родилни мъки да актуализират бюджет 2021, пенсиите и  бюджета на НЗОК, да извадят Бюрото за защита на свидетелите от структурата на главния прокурор и преместването му към Министерството на правосъдието в последния ден – т.е. към изпълнителната власт. И толкова! За втори пореден парламент законът за закриването на спецсъда и прокуратурата бе приет само на първо четене в зала, за второ четене пак не стигна времето.  Заслуга за това имат трите партии от статуквото с подкрепата на ИТН и отделни депутати от двете партии на протеста, които по матросовски бранеха „бухалките“ на главния прокурор в интерес на предишните управляващи и задкулисието. През 45-то и 46-то Народно събрание партията ИТН изпълняваше мисията си да защитава статуквото и да върне ГЕРБ оново на власт в коалиция с останалите партии от статуквото, цената за което предстои да плати на предстоящите избори. През това време цените на комунално-битовите услуги и хранителните стоки скочиха значително, нещо което изобщо не притесни депутатие от 46-то Народно събрание. 

Властта, която трябва да кове законите в парламента, изглеждаше смешно и жалко, имитирайки законотворческа дейност. Поведението им през втория сезон от сериала „Народно събрание“ е меко казано безотговорно, създавайки усещане за хормонален дисбаланс, особено изявен у определени депутати. 

Създадоха временна комисия за санкциите по закона „Магнитски“ и изслушаха откровените лъжи на управителя на БНБ. Еха, каква работа отметна само тази комисия, с което и славно приключиха дейността й. За да няма двусмислие по въпроса, политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ заявява следното пред всички свои съмишленици, симпатизанти и членове:

Срещу политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ се осъществяват необосновани и незаконосъобразни действия от уж компетентни национални органи. С всяка една изпратена от нас жалба до ЦИК, Сметна палата, БНБ, НАП, ДАНС, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и временната комисия „Магнитски“ в Народното събрание, сме търсили премахване от Списъка с рестриктивни мерки и следващите от това неблагоприятните последици. Нито една от изброените институции не успя да даде отговор. Всъщност някои върнаха отговор, който гласеше „ние не сме компетентни“ или „не сме оправомощени“. Сериозно? Сезираните институциине могат да се произнесат по казуса, в койтосамите те напъхаха една политическа партия в списък с рестриктивни мерки без нито един довод, аргумент или доказателство. В разрез с всякакво законодателство – българско, европейско! 

Липсват мотиви и доказателства, които да доказват връзката на политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ с всякакви форми на корупция. Никога не сме били парламентарно представени, съответно за какви корупционни схеми става въпрос? Партията е учредена в съответствие с принципана политически плурализъми е преминала успешно регистрация в Софийски градски съд. Доброволно обединяваме свободни и демократично мислещи български граждани с избирателни права. Друго важно, убягнало на компетентните ни институции е, че политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ не притежавафинансов капитал, собственост на определено лице, и не осъществява търговска дейност, което обезсилва твърденията да е част от списък с фирми, на които да бъдат наложени рестриктивни мерки. В допълнение – това е единственият политически субект, който без никакви посочени до този момент аргументи,фигурира в така изготвения списък с Рестриктивни мерки.

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е учредена в пълно съответствие с българското законодателство, а Република България е пълноправен член на Европейския съюз. Американският закон „Магнитски“ няма териториален обхват върху ЕС и не задължава страните от ЕС. Законодателният суверенитет на Република България и правният ред на ЕС са взаимосвързани и взаимозависими, като важно уточнение е, че правото на Съюза се прилага само, ако е част от националния правен ред. Санкциите, които САЩ налагат са само за лица и техните взаимоотношения във или със САЩ. Изготвеният списък на лицата, с наложени санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ, има единствено информационен характер за Република България. В европейското и националното ни законодателство не съществува съотносимо правно основание, въз основа на което Република България да бъде юридически ангажирана и по свой почин и на своя територия да налага допълнителни рестриктивни мерки. Нещо повече в Регламент 2020/1998г., който важи на територията на държави-членки на ЕС, и който Регламент е аналогичен със закона „Магнитски“ не фигурира престъплението корупция. А когато определени лица бъдат привлечени под отговорност по него, то на тях им се обясняват основанията, заради които попадат в Списък с рестриктивни мерки и им се дава възможност да направят възражения. В родна България обаче не се процедира така. 

В програмата на Партията са залегнали принципите на пряка демокрация, върховенство на закона, справяне с корупцията и икономическият прогрес. За нас основа на демокрацията са равенството и свободата. Дискриминационното отношение, което се прилага по отношение на „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ и ограничаването на правата ни в предстоящите избори чрез налагане на рестриктивните мерки и последиците от тях сериозно застрашават устоите на демокрацията и съществуването на партиите, изразяващи волята на своите избиратели. Внушенията, които се отправят по адрес на „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ и включването само и единствено на тази политическа партия в Списъка нанасят сериозни вреди, водещи до невъзможност за активно и пълноправно участие в политическия живот, в изборния процес и е в разрез с понятията „политически плурализъм“, „парламентаризъм“ и „честни избори“.

В заключение ще завършим с цитат на член от Конституцията на Република България: 

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ уверява всички свои симпатизанти, членове и съмишленици, че ще продължаваме да търсим положително разрешение на казуса при управлението на всяко правителство – служебно или редовно. 

Ще бъдем смели!

НС на ПП ГПБЛ

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ