Смяната на обществено-икономическия модел и преминаването от планова към пазарна икономика логично създадоха предпоставки за унищожаване на редица работещи модели – икономически, социални и дори политически.

Спортът в Република България е сред най-засегнатите в периода на така наречения преход.

Освен от резултатите това е видно и от хиподинамията (занижената двигателна активност) в обществото, както и от честите депресивни състояния в по-голямата част от населението.

През годините на безкрайния преход всички ние, гражданите, слушахме най-разнообразни обещания, бяха ни показвани най-различни числа, заключения и констатации. Въпреки това българският спорт не помръдна от дъното на европейските и световните класации.

Спортът е социален феномен. Носи радост, понякога тъга, но независимо от предизвиканите чувства – обединява и сплотява.

Освен социална значимост спортът има ключова роля и в икономически аспект. Финансовите ресурси са основен компонент в развитието му. Правилното им разпределение от най-високо ниво, контролът и отчетността са ключови фактори.

Чрез правилно приложение на различни бизнес модели спортът може не само да генерира приходи и печалби, но да стане част от ключови отрасли, допринасящи за увеличаване на БВП. Например: провеждането на общинско състезание по дадена дисциплина ще подсили местната икономика и ще донесе радости на местното население.

Спортът е в тясна връзка с почти всички отрасли в една държава, но е пряко зависим от държавното управление.

Ако няма адекватно управление в лицето на политиците, не може да има работеща икономика; ако няма работеща икономика, инвеститорите се пренасочват към държави, в които има подходящ микроклимат за развитие на бизнес. Спортът започва да чака единствено на държавния бюджет. Финансите, които се отпускат по европейски програми, не достигат нито до треньори, нито до трениращи.

Какъв може да бъде спортът в България след избори 2021?

Спортът в Република България трябва да стане част от националните приоритети, което е възможно да се случи след предстоящите парламентарни избори. Чрез него ще се развива и туризмът. Това ще подсили икономиката, БВП ще се увеличи след изборите и промяната в управлението на страната, а отклоняването на държавни и европейски средства, които не влизат по предназначение, ще стане по-трудно.

Становище от Мирослав Николов, Експерт “Младежки дейности и спорт”, част от Националния съвет на политическа партия Гражданска Платформа Българско Лято

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ