България многократно през годините е доказала желанието си за добросъседство с балканските държави и желание за политики, утвърждаващи стабилен мир в региона. Такава остава позицията и като член на Европейския съюз (ЕС), включително и по време на председателството му.

На този фон, лобирането и оказването на външен натиск върху България са меко казано необясними, несправедливи и не водят до балансиране на двустранните интереси.

Като новоприет член на НАТО, Република Северна Македония е приела принципите на колективната отбрана.

По същия начин, базово условие за Приемането на Република Северна Македония в ЕС трябва да бъде спазването на основните принципи  и ценности на ЕС като добросъседство и защита на правата и свободите на гражданите на ЕС, на малцинствата и противопоставянето на езика на омраза.

В тази връзка очакванията ни към властите в Република Северна Македония са да бъдат прекратени всички спекулации и недобронамерени действия по отношение на Република България и българите, живеещи там, както и да предприемат необходимото за недопускането им в бъдеще и правното им регламентиране. 

Бъдеще се гради върху основите на непреходните традиции на миналото!

България трябва да остане непреклонна в позицията си за Република Северна Македония , потвърдена от Консултативния съвет (10.01.2022 г.) по национална сигурност.

Никакви срокове не могат да бъдат обвързани с това, а изпълнението на Договора за добросъседство между Република Северна Македония и Република България е крайъгълен камък за стартиране на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС.

ПП “Гражданска платформа Българско лято” ще направи всичко необходимо, за да не допусне назначени и избрани политици да коленичат пред чужди интерси.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ