Много се изписа и коментари за отписаните несъбрани данъци от НАП в размер на 10 млрд. лв. Подготвят ни и с едни други 10 млрд. лв., които имало вероятност да бъдат събрани.

Специалистите, които се занимават с тази материя прекрасно знаят, че шансът за това клони към нула. Явно са преценили, че 20 млрд. лв. ще дойдат на обществото вповече именно в този момент. Няма нужда да коментираме къде би могла да се вложи тази колосална сума и колко наболели проблеми биха се решили.

Но нека разгледаме една друга тема, за която почти не се говори, но е изключително важна. Това е темата за несъбраните социални осигуровки. Защо социалните осигуровки са по-важни от данъците? Ами защото пораждат ПРАВА като право на пенсия например. Никой не публикува информация за състоянието на фондовете на НОИ, какви авоари има и има ли нещо въобще там. НАП съзнателно не ги отписва с аргумента, че задълженията някога би могло да се погасят. Нещо, което едва ли ще се случи. Не се оповестява информация кои са големите длъжници, които са декларирали за внасяне осигурителни вноски, но така и не са ги погасили. И тук обръщаме внимание: Държавата длъжник ли е и ако е така на каква сума възлизат задълженията? Всички знаем, че според сега действащото законодателство държавата поема осигурителните вноски на държавните служители.

Има нещо гнило в НАП и това е очевидно. Ясно е, че да се стигне до тази тревожна ситуация има много причини, като например: лош мениджмънт, текучество на квалифицирани кадри, безхаберие, неизпълнение на служебни задължения, умишлена безстопанственост, зависимости. За съжаление персонална отговорност едва ли ще бъде потърсена на някого.

Сега е моментът, в който трябва агенцията да поеме по нов път и това е напълно възможно.

Една къща се строи от основите, а приходите са именно основите на държавата.

Не е толкова трудно.

#СправедливостЗаВсеки #НиеСмеСилата

 

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Comments are closed.