Във връзка с осигуряване сигурността на язовирите в България партия „ГП Българско лято“ е предложила в своята програма да бъде създадена Държавна агенция по водите към Министерски съвет за експлоатация на водните ресурси и хидротехническите съоръжения, в която да бъде включено управлението на всички язовири в страната. В момента управлението, експлоатацията и поддържането на язовирите са пръснати между няколко държавни ведомства и общини. Язовирите публична държавна собственост се управляват и експлоатират в МРРБ, МЕ, МЗХГ, МИ и ДПУправление и стопанисване на язовири, язовири частна държавна собственост в „Напоителни системи“ ЕАД и малки язовири публична общинска собственост, все още в редица общини. Има и не много на брой малки частни язовири. Язовирите са много важен елемент от системата за националната сигурност на страната и не е нормално да продължава това много властие в тяхното управление, поредното доказателство за което е сагата с язовир „Бели Искър“.

Проблемът с ремонта на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ е от първостепенна важност, който от години не намира своето решение. Язовирът е публична държавна собственост и е включен в списъка на комплексните и значими язовири от Приложение №1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите. След 2000 година язовирът се експлоатира и поддържа от концесионера „Софийска вода“ ЕАД.

Най-притеснени от състоянието на язовира са жителите на град Самоков и района на общината, но не бива да са по-спокойни и жителите на град София и районите край столицата по две причини. Първата причина е, че при по-лека авария на стената ще бъде нарушен режима на водоподаване към град София, което е по-малкото зло. Язовирът подава около 20% от водата за столичното население. Втората, но по-съществена причина е, че в случай дори на частично скъсване на стената първо ще пострада населението на град Самоков и околностите, но след това част от водата ще достигне и до столицата, като ще залее източните райони на града. Нека този сценарий не плаши напразно хората, а послужи като сериозно предупреждение към тези, които са отговорни с управлението на водните съоръжения и язовирите, защото в настоящия момент няма реално такава опасност. Язовир „Бели Искър“ е едно от най-старите хидротехнически съоръжеие в България, построено преди 75 години от немски специалисти и български работници. Неговата стена е надеждно оразмерена и изпълнена изключително здраво за времето си, но в условията на действащата тогава стара нормативна база и други изисквания за сеизмичната осигуреност. През последните години обаче се заговори за подобряване устойчивостта на язовирната стена и проверяване на нейната сигурност срещу настъпване на няколко от най-малко вероятните неблагоприятни условия в даден момент.

Язовир „Бели Искър“ е разположен на 15 км от град Самоков, като общият му обем е 15,3 млн. м3. След анализ от компетентния държавен орган за техническото състояние на стената и нейните съоръжения ДАМТН, през 2016 година язовирът е определен като „неизправно-частично работоспособно“, което означава че той може да бъде експлоатиран при определен обем. По тази причина е изготвено предписание, според което язовирът може да бъде пълен най-много 80% от общия му обем, или не повече от 13,0 млн. м3., до реконструкция на язовирната стена. При последната проверка на ДМТН през 2020 година е констатирано, че няма наличие на изменения от допустимите отклонения при контрола на съоръжението, но запълването на язовира е намалено до 60%, като в момента то не трябва да превишава 9,0 млн. м3.  

Два основни проблеми на язовирната стена се дискутират още от края на миналия век. Единият е, че в годините след  построяването на язовира агресивната рилска вода е филтрирала и извличала по работните фуги на язовирната стена свързващото вещество в бетона, влагано в използвания през това време в строителството портландцимент, с което е причинена известна деконструкция на стената. Вторият проблем се свързва с конструкцията на стената и след дългогодишни наблюдения и изследвания за стабилитета й проф. дн. инж. Вангел Василев през 2017 година заявява пред в. Капитал: „Този тип язовирни стени спират водата с теглото си. И заложеният размер от 35 метра в основата според мен е недостатъчен. Не е оставен никакъв резерв по отношение на носимоспособността на съоръжението“.  

Първият етап от ремонта на стената е извършен през 2001-2003 година от концесионера „Софийска вода“, когато е положена противофилтрационна PVC мембрана от вътрешната й страна. Тази мярка до голяма степен спира корозионните процеси и изтичането на свързващото вещество от стената. Изпълнението на мембраната е извършено от фирма „Станилов“, собственик на която е един от най-опитните хидротехнически специалисти в страната, ръководил през 80-те години изграждането на ПАВЕЦ „Чаира“, обект от каскада „Белмекен“.

Решаването на втория проблем се бави от години понеже, този ремонт зa дa cтaнe фaĸт, пъpвo тpябвa дa cе нaмepи coбcтвeниĸ, ĸaĸъвтo повече oт 10 години нe мoжа дa ce нaмepи. До 2020 година собствеността му ce пpexвъpля мeждy paзлични миниcтepcтвa, Cтoличнa oбщинa, „Coфийcĸa вoдa“ и Софийската oблacтнa yпpaвa, ĸaтo ниĸoй нe иcĸa тoзи „пoдapъĸ“ зapaди paзxoдитe, ĸoитo тpябвa дa ce нaпpaвят пo peмoнтa мy. Зapaди cпeшнaтa cитyaция c вoднaтa ĸpизa в Πepниĸ дъpжaвaтa реши дa пoeмe oтгoвopнocт зa cъopъжeниeтo и coбcтвeниĸ нa яз. „Бeли Иcĸъp“, за ĸoйтo дълги гoдини нe мoжа дa се нaмepи coбcтвeниĸ, стана Mиниcтepcтвoтo нa иĸoнoмиĸaтa. Сагата със собствеността на стратегическия комплексен и значим язовир „Бели Искър“ няма друго обяснение освен икономически интереси, неправилно структуриране и криза в управлението на хидротехническите съоръжения публична държавна собственост.  

За ремонта на язовира през 2020 година е опредделен да отговаря създадения през 2020 година „Българският ВиК холдинг“, който трябва да финансира и помага за част от водните проекти из страната, като получи 1 млрд. лв. държавен капитал. В момента пред холдинга съществуват проблеми от техническо естество, които са свързани с необходимостта от изготвяне на доклад по ОВОЗ  и определяне мястото на бетовия възел, поради попадане на язовирната стена в защитена зона от „Натура 2000“. Тече изготвянето на правен-икономически анализ, който да отговори дали е възможно Министерския съвет да възлага на „Българският ВиК холдинг“ ремонт и разходи върху чужда собственост.

Предизборно, изправен пред угрозата да загуби изборите, кабинетът „Борисов-3“ бе принуден да отпусна през март 2021 година 10 млн. лв., с които създаденият „Българският ВиК холдинг“ да започне изследване, проектиране и саниране на язовирната стена, след като повече от 10 години нехаеше за проблема.  

Но докато не бъде извършена реконструкцията на язовината стена жителите на град Самоков и околните села денонощно ще са притеснени от състоянието на стената. Продължилите с години неразбории около собствеността на язовир „Бели Искър“ и споровете дали и кой трябва да плати 15 млн.лв. за реконструкцията на стената е израз на безхаберие, мудност и неспособност на правителствата управлявали държавата и водния сектор от правителствата на ОДС, БСП, НДСВ, ДПС, ГЕРБ и на Столична община, за да решат този стратегически и изключително важен за националната сигурност обект. Населението плаща своите данъци на държавата и тя е длъжна да не ескалира страховете на хората, а да осигури тяхното спокойствие и безопасност.

 

В заключение тук е място да се отбележи, че проблемът със собствеността и ремонта на язовир „Бели Искър“ не е единичен случай за страната. Подобна е ситуацията и с язовир „Огняново“ край София, който въпреки че е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост, години наред беше държан незаконно в активите на частното дружество „Кремиковци“ АД. Водната криза в Перинк в началото на 2020 година по необходимост принуди държавната машина да се задвижи и тръгне да решава проблемите и с този язовир, който с години няколко министерства си го прехвърляха поради липсата на икономически интерес. 

Тези два случая налагат да бъде създадена Държавна агенция по водите към Министерски съвет за експлоатация на водните ресурси и хидротехническите  съоръжения, в която да бъде включено управлението на всички язовири в страната. Срещу това още от сега е ясно, че ще се противопоставят тези, които с години източват язовирите, крадат от водните ресурси и държат язовирите в опасно за населението техническо състояние.

 

инж. Руслан Кенаров

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ