Улесняване на процедурата за възвръщане на българско гражданство

Промяна на Закона за Българското гражданство: Срокът за отговор от страна на държавата да бъде не по-дълъг от 3 месеца

Ликвидиране на паспортната мафия в България, чрез унифицирана институция, която отговаря за издаване на удостоверения за българско гражданство.

Създаване на двупосочен фонд за управление на инвестициите от българи в чужбина и за подпомагане на българските общности извън страната 

Паричните трансфери от българите в чужбина са над 4 милиарда лева или около 4% от БВП на страната. Предлагаме създаването на частен граждански фонд с държавно участие, който да гарантира сигурността на инвестициите на българи в чужбина.

Събиране на база данни за възможни бизнес инициативи и предоставянето им на българите зад граница и българския бизнес.

Електронно дистанционно гласуване за българите в чужбина

Създаване на сигурна и надеждна система за гласуване, първоначално по пощата, а в последствие и по електронен път.

Осигуряване на възможност на хора с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители и да имат право да гласуват.

Създаване на Вазов институт

Институт, който да работи за съхраняването, развитието и популяризирането на българския език и култура зад граница. Водещ приоритет на този проект е осигуряване износ на Българщина, духовност, морална и културна подкрепа, включваща множество инициативи, като „мобилни свещеници“ за кръщенета и на най-отдалечените места, осигуряване на модулни църкви, там където има най-голяма нужда, мобилни учители по БЕЛ, въвеждане на карта на „Генетичния Българин“ и др.

Създаване на дигитална платформа за дистанционно обучение на българите зад граница в рамките на Вазовия институт.

Дигитализация на голяма част от административните услуги

Подобряване и дигитализиране на съществуващата система за административно-консулски услуги.

Създаване на обществени съвети към дипломатическите и консулските ни представителства

Чрез тях ще се подобри значително връзката между официалните представители на държавата в съответната страна и българската диаспора.

Изнесени консулски посещения в българските общности зад граница.

Засилване на връзката на българите в чужбина с консулските ни представителства. Създаване на възможност за редовни консулски посещения в най-големите български общности зад граница. Цялостна реорганизация и преструктуриране на посолствата и консулствата зад граница, с цел оптимизация.

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ