Прекратяване на порочни практики тип “Работа на парче”;

Анализ на нивото на дигитализация в администрацията, целящ да отчете каква част от процесите в администрацията са вече дигитализирани, каква част могат да бъдат дигитализирани, каква част се припокриват измежду различните ведомства и взаимосвързаността между отделните ведомства;

Изготвяне на подробен план за цялостно дигитализиране в администрацията, включващ времеви и финансов ресурс. Планът цели дигитализацията да се превърне в цялостен продукт, обхващащ всички засегнати ведомства. 

По-нататъшното дигитализиране ще отчете потенциала на българският IT сектор и неговите възможности, да изпълнява отделни поръчки в процеса на дигитализация, включително създаване на допълнителни софтуерни продукти, обучение на кадри и обучение на обществото;

Подсигуряване на физическата сигурност на базата данни, чрез изграждане на държавен Data center, за нуждите на администрацията, който да е базиран на територията на страната.

Приобщаване на Българското законодателство към новата дигитална среда

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ