• Създаване на специална програма за подпомагане на самотни родители чрез осигуряване на възможност за наемане на детегледачи, субсидирано от държавата
 • Спешно създаване на програма за опазване на психичното здраве на децата от гледна точка влиянието на пандемията с ковид и дистанционното обучение
 • Изплащане по 3 000 лева при раждане на първо, второ и трето дете и по 300 лева на всяко следващо
 • Обезщетението за майчинство през втората година от отпуска по майчинство да се равнява на минималната работна заплата (сега е 380 лв.)
 • Да се изплаща по 400 лева еднократна помощ при постъпване на детето в първи клас
 • Въвеждане на истинско семейно подоходно облагане – намаляване на данъчната основа за първо дете с 1000 лева, за второ – с 2 000 лева, за трето – с 3 000 лева
 • Осигуряване на детски ясли и детски градини за всички деца. При липса на места в детска градина, осигуряване на обещетение на база на доход от предишните две осигурителни години от 70% от заплашането, да бъдат поети от общината, в която се плащат данъците на семейството
 • Осигуряване на безплатни учебници за всички деца до завършване на средно образование
 • Императивно обвързване на получаването на семейни помощи за деца с редовното посещаване на училище
 • Специален акцент върху политиките за съвместяване на семейния с професионалния живот
 • Осигуряване на финансова подкрепа за двойките с репродуктивни проблеми за всички обосновани от медицинска гледна точка опити за забременяване
 • Специални мерки за превенция на изоставянето на деца
 • Осигуряване на социални услуги на семействата, които отглеждат деца с увреждания
 • Подпомагане на младите семейства с деца на възраст под 3 год, чрез данъчни и осигурителни облекчения про рата на база осигурителен доход за последните 2 предходни години.
 • Увеличаване на дните за отпуск от 20 на 25 дни, за хора с деца до 5 год. възраст на 30 дни, но прекратяване на заплащане на болничните от работодателя за първите 3 дни
 • Премахване изцяло на ДДС за детски стоки от първа необходимост

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ