Защита на националните интереси, независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на страната и на другите страни, членове на НАТО, в условията на чл. 5 от Северноатлантическия договор, чрез изграждане на модерна, мобилна и боеспособна българска армия при запазване на настоящата численост;

Изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за военно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз; 

Укрепване на доверието и сигурността чрез участие на български военни контингенти в операции и мисии на ООН, НАТО и Европейския съюз в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма, предоставяне на хуманитарна помощ и опазване на мира;

Подпомагане на населението при природни бедствия, екологични катастрофи, аварии в стратегически обекти и производствени аварии; неутрализиране на невзривени боеприпаси; оказване на хуманитарна помощ; съдействие за контрол на миграцията; спасителни и евакуационни дейности; помощ, при необходимост  на държавни и местни органи и организации.

Държавна подкрепа и стимулиране на родната отбранителна индустрия с облекчени условия за производството и реализацията на своята продукция, за да може българският военно-промишлен комплекс (ВПК) да утвърждава своя авторитет и разширява присъствието си на международните пазари за военна продукция.

Провеждане на патриотично обучение сред младежта в училищата и на по-възрастното население в страната, чрез създаване на доброволни професионални центрове, финансирани от бюджета на Министерството на отбраната, за добиване на професия в трудова среда.  

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ