Изграждане на стратегия и тактика за правилното функциониране на спорта за високи постижения;

Недопускане на ръководни и треньорски кадри в българският професионален и аматьорски спорт, без нужните умения, компетенции и профилирано образование;

Изграждане на ясна концепция и правилен модел, които да свързват спорта с бизнеса и те да бъдат взаимно полезни;

Цялостна промяна в управлението на спорта в страната на ниво министерство;

Дългосрочна стратегия между министерството на спорта и националните федерации по видовете спорт;

Активно търсене от страна на служители на ММС (Министерство на младежта и спорта), провеждане на конкурси, турнири и местни състезания, с цел откриване на деца-таланти (първи-пети клас), във всички 265 общини в страната;

Активни и редовни контролни обиколки в страната от служители на ММС във всички действащи спортни клубове;

Периодични проверки (на всяко тримесечие) от ниво министерство на треньорските кадри в спортните клубове, в общините;

Отчетност и прозрачност от клубове и федерации към ММС;

Правилно разпределяне и контрол на националните и евросредствата към спортните федерации;

Модернизиране на материално-техническата база за спортна подготовка в началните и средните училища;

Изграждане на нови височинни и морски спортни бази и/или реставриране на стари, с цел високо спортно майсторство;

Адекватно финансиране от частни търговски дружества към спортни клубове, федерации и/или индивидуален спортист;

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ