Чиста природа, чиста вода, чиста земя - Платформа за предложения

7 Коментара

 • Тодор Димов каза:

  Въздух вода храна Все Божии творения За съжаление вече плащаме и за трите

  • Руслан Кенаров каза:

   За съжаление нацията ни заплаща косвен данък чрез здравето и живота си за мръсния въздух.
   Определяне на цената и заплащането на водата е проблем, върху който трябва да се обърне внимание, особено върху работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който е независим специализиран държавен орган съгласно правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация. Водопотребителите на вода усещат най-чувствително тежестта й по крайната цената, която заплащат на водните оператори за предоставената услуга по доставянето на вода, пречистването на водата и отвеждането на отпадъчните води, след като цената бъде одобрена от КЕВР. Много малко част от заплащаната цена водните оператори превеждат като такса на МОСВ, която е минимална в сравнение с крайната цена. С останалата, значително по-голяма част, те покриват своите разходи по доставката, пречистването и отвеждането на отпадъчните води.
   За населението най-важна е цената на питейната вода. Тук наблюдаваме непрекъснато нарастване на цената й, а тя трябва да е достъпна за всеки, като за това оправданието е, че загубите на вода по довеждащата и разпределителната мрежа са големи. В загубите на вода не се обявява колко от тях се дължат на остарялата водопреносна мрежа и колко са от финансово естество, поради несъбиране на дължимите суми и кражби на вода. Неправилно и незаконно последните се начисляват на сметките на консуматорите. Друг сериозен проблем е чистотата на питейната вода, която в столицата е една от най-добрите за пиене в Европа, но в много български населени места е замърсена с вредни за здравето вещества. Има и населени места където водата не стига, особено през сухите периоди от годината. За съжаление от 15 години държавата не успява да завърши изграждането на редица язовири за питейно водоснабдяване, чието строителство е започнало още по времето на социализма, а средства периодично се осигуряват от Световната банка. С много усилия през 2019 година се довърши строителството на язовир “Пловдивци”, който е предвиден да водоснабдява региона на Мадан и Рудозем, но той все още е неизползваем на практика поради неизградената водоснабдителна инфраструктура. Довършване строителството на друг важен ВИК язовир “Луда Яна” край Панагюрище се провали, след като изпълнителят се отказа малко след като спечели търга и започна довършителните работи. Така жителите на Панагюрище и региона ще продължават да страдат от безводие в домовете си. Проблемите във водния сектор много отчетливо показват провала в политиката и управлението на сектора от правителствата на ГЕРБ.

 • Ники Йончев каза:

  Г-н Кенаров,
  Вие сте го посочили в обяснението, но аз бих ви предложил да добавим въздух в заглавието:
  Чиста природа, чист въздух, чиста вода, чиста земя

 • Маринетка Бингова каза:

  Задължителна предпоставка за развитието на туризма и селското стопанство в страната. Без чиста природа няма туристи и конкуретни плодове и зеленчуци. Спомням си една лична покъртителна история, която ме отказа да посещавам плажа на Варна. Патриот съм по душа, обичам вичко българско и родно, но не желая къпейки се в морето около мен да плуват фекалии и неразградена тоалетна хартия. Морето ни е превърнато в отходен канал. От тук и приказките за стратегическа рамка на българския туризъм са безполезни.

 • Гергана Иванова каза:

  Г-н Кенаров, темата ви е актуална, но кой замърсява? Партията ли изхвърля отпадъците по земята, от авмтомобилите си и след пикника си през уикенда? Нека погледнем първо пвоедението на единицата човек, и тогава да търсим решение от някой друг.
  Сам го казвате – Състоянието на околната среда е показател и мерило за развитието и културата на една нация. Нацията ни е стабилно декултуризирана, щом не умее да събере фасовете и чашките от кафе в едно пликче и да ги изхвърли в най-близкото кошче.

 • Николай Николов каза:

  Цялата материална база необходима за контрол, експлоатация и опазване природните богатства на милата ни родина е изградена и функционираща. Не съм запознат в дълбочина с законовата уредба в тази насока, но предполагам, че и тя е изградена, поне в основи. Там е работата, че базата не се управлява ефективно, а законодателството се прилага избирателно, против или в полза на определени интереси.

Коментирай