Държавни гаранции при кредитиране на стартиращ малък или среден бизнес - Платформа за предложения

1 Коментар

  • Николай Николов каза:

    На теория съществува такъв механизъм. Като казвам на теория, имам предвид, че се огласява по медиите, всяка банка и някои финансови институции имат такъв раздел на интернет сайта си и логично е създадена вече някаква правна рамка. Средствата идват от Европейската Банка се усвояват през “Фонда на фондовете”, но кредитните линии се одобряват от банка или финансова институция на нашата територия, която сте избрали за партньор. До колко ФЛ, пряко взимащи решението за одобрение или отказ са обективни, безпристрастни, без зависимости и със желание разглеждат заявленията на кандидати без бизнес история- не мога да твърдя.

Коментирай