Културен календар във всяко населено място - Платформа за предложения

1 Коментар

  • Гергана Иванова каза:

    Г-жо Вълева, всяка година в сайта на МК се публикува такъв културен календар, в който са включени всички събития – от събори, фестивали, народни обичаи, до конкурси за детски рисунки и песни, като събитията са периодизирани, с данни за организатора и контакти. Който се интересува, било то участник, или рекламодател, винаги може да се информира не само от сайта на МК, но и да потърси информация в съответните общини, читалища и прочее. В обобщение: това, което предлагате, вече се прави и то доста прилично.

Коментирай