Обществени поръчки - Платформа за предложения

4 Коментара

 • Маринетка Бингова каза:

  Безапелационно ЗА! Г- Мирчев е засегнал много важен проблем. Обшествените поръчки са начин за източване на бюджета. “Трябва да се промени закона!. Печелим резерви за съкращаване на бюджетните разходи. Допускане до участие фирми със съответната бизнес- история, които реално притежават ресурсите и вършат работата, игнориране на т. нар “кухи посредници”, възможност повече малки и средни фирми да печелят търговете, наказателно преследване на длъжностни лица допуснали опорочаване на процедурите и щета на фиска

 • Петър Безухов каза:

  Лошо говори, че сте били в системата известно време, защото нищо не сте разбрали.
  1. Търг за обществена поръчка няма. Тя е обществена поръчка .
  2. Идеята да се възлагат обществени поръчки само на един изпълнител (например за изграждане на път, както казвате Вие) напълно ще възпрепятства достъпа на малки и средни предпиятия до ОП.
  За да бъде изграден път, е необходим огромен експертен капацитет – инженери, проектанти, юристи, строители и т.н. Също така да нужни и материални ресурси – смеси за асфалт, мантинели и пр. и пр.
  Ако се замислите колко дружества имат самостоятелно този ресурс, най-вероятно ще стигнете до извода, че няма такива.
  Само за пълнота на изложението, ще вметна, че живеем в условията на пазарна, а не на планова икономика.

  Много прост пример. Тъкмо съм завършил университет и съм открил съмишленици, с които отваряме проектантско бюро. Всичко върви успешно, защото сме много добри специалисти.
  Обаче Красимир Мирчев е дал гениалната идея да се възлагат обществени поръчки на дружества със затворен цикъл на производство и, аз и моите колеги, никога няма да можем да бъдем изпълнители на обществени поръчки.
  3. Не забравяй, че България все още е в ЕС и има общностни правила за обществените поръчки.

Коментирай