Отхвърляне на Еврото - Платформа за предложения

3 Коментара

  • Kostadin Nedelchev каза:

    Ами еврото се нуждае от нови жертви.

    Еврото се емитира само срещу заем от търговска банка, гарантиран с частен актив, т.е. с нечий имот. Затова цялата принадена стойност се превръща в частен дълг на някой към ЕЦБ. Когато свърши срока на най-дългата начална облигация идва криза. Първоначално монетна, на ликвидност липсват пари, но тази криза много бързо минава в кредитна, невъзможност за финансиране на държавата и икономиката и след това и в икономическа криза. Цялата принадена стойност вместо да увеличи заможността на хората ги прави длъжници на ЕЦБ.

  • Александър Колев каза:

    Ако се приеме еврото, България ще я сполети съдбата на Гърция, където живях 15 години и бях свидетел на всичко! НЕ НА ЕВРОТО!

Коментирай