Промяна на текст, в Чл. 70 от КТ - Платформа за предложения

Коментирай