Равенство - Платформа за предложения

1 Коментар

 • Андрей Куртенков каза:

  Успешно завършване и отлична професионална реализация ти пожелавам!
  По мои впечатления, социализираните роми нямат проблеми по-различни в тази посока от другите етноси – проблемът е с тази част от ромското население, които са превърнали размножаването в професия. В моя факултет през годините успешно завършиха доста роми, като някои от тях дори започнаха работа при нас.
  Не съм убеден доколко е целесъобразно да се взимат специални подкрепящи мерки (такива може дори да настроят хората срещу ромите). По-скоро, едно ефективно държавно управление по отношение на инфраструктура и пр. от само себе си би довело да ликвидиране на капсулацията (т.е., до свеждането ѝ до разумни обществено приемливи нива).
  В братска Румъния има квоти за прием на роми в държавните университети по държавна поръчка – ами, не бих определил това като удачен вариант, дори само защото те се определят ежегодно, на доста късен етап, и човек трудно може да си планира нещата по тази линия (т.е., може да си се навил да кандидатстваш някъде, а пък там квотата за роми да е нула тази година).
  И е чудесно, че си решил да ставаш инженер, браво! – а то сега цяла България е пълна с безработни никому ненужти психолози и паблик-рилейшани.

Коментирай