Подкрепа на производителите на плодове - Платформа за предложения

2 Коментара

  • Маринетка Бингова каза:

    Приветствам идеите. Задължително е да се стимулира българските производители на селскостопанска продукция. Аз нямам практически опит в тази сфера, но определено чрез подходящи икономически мерки държавата трябва да повиши конкурентноспособността на българската селскостопанска продукция пред вносната, както и да гарантира не само оцеляване на бранша, но и един добър стандарт на фермерите.

Коментирай