Създаване на законопроект, относно наказателната отговорност на народни представители - Платформа за предложения

Коментирай