На 28 януари се състоя и втората среща на г-н Васил Божков с останалите членове на Националния съвет на „Българско лято“.

Екипът обсъди важни теми за бъдещето на партията и взе оперативни решения по следните точки:
✅ Стратегия за привличане на избиратели в големи и малки райони.
✅ Популяризиране сред всички граждани чрез средства за масова информация.
✅ Разработване и имплементиране на платформата за директна демокрация за гласуване и предложения от страна на гражданите.
✅ Разработване на стратегия за организация за провеждане на избори в чужбина.
✅ Разглеждане на оперативни икономически модели в подкрепа на бизнеса.
✅ Дискусия на тема “Проблемите в здравеопазването”
✅ Дискусия на тема “Реформи в съдебната система”.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ