Анна Каменова, Автор на предложения в Платформа за предложения на ГПБЛ