С Указ на Президента на Република България № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г., следващите парламентарни избори за Народно събрание са насрочени за дата 11 юли 2021 г.

Сроковете подредени хронологично за изборите за парламент на 11 юли 2021 можете да видите като прочетете този документ с хронограма.

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение на ЦИК 131-НС / 26.05.2021.

При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 ИК или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе машинно гласуване, се обявяват от ЦИК и се публикуват на интернет страниците на Централната избирателна комисия /ЦИК/ и Районните избирателни комисии /РИК/.

Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира произвеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

Машинното гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване съгласно чл. 213 Изборния кодекс, за които има решение за удостоверяване на съответствието им с изискванията по чл. 213а, ал. 2 ИК и изискванията на техническата спецификация.

За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина.
Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

В секциите, в които се произвежда машинно гласуване избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване.

Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.

Резултатите от машинното гласуване по партии и коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден.

Можете да се упражнявате на симулатор за машинно гласуване за парламентарните избори на 11 юли 2021 като ползвате този безплатен инструмент.

Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., можете да видите от тук.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ