Д-р Ростислава Димитрова, родена в гр. София е лекар по образование и експерт в областта на здравната политика и здравеопазване. Професионалната си кариера започва в националните здравни институции, министерство на здравеопазването, НЗОК, главен експерт на Комисия по здравеопазване в Народно събрание. През 2000 г.  провежда парламентарен стаж в Германския Бундестаг в Берлин.

От 2005 до 2008 г. е съветник по здравеопазване, околна среда и безопасност на храните на групата ALDE в Европейския парламент в Брюксел. От 2008-2013 г. работи като съветник по обществено здраве в Главна Дирекция „Здравеопазване“, отдел „Здравни системи“ на Европейската Комисия в Брюксел. Част от отговорностите й са свързани с програмиране на здравни приоритети в  Европейските фондове 2014-2020, създаване на мрежа за електронно здравеопазване на страните членки в ЕС в рамките на Директивата за трансгранични медицински услуги, мониториране на здравните системи в ЕС.

След завръщането си в България през 2013 г.  стартира своя компания за клинични изпитвания на лекарства и консултантски услуги в сектор здравеопазване. 

Задай въпрос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ