Кметът на Община Вeлинград Коев се опитва да подари общинската болница МБАЛ Велинград на частна предприемаческа група. Групата притежава верига от лечебни заведения в София, Пловдив, Пазарджик, както и е собственик на Медицински център Велинград (придобил преди години общинското ДКЦ) и на МБАЛ Здраве – Велинград.

Очевидно предприемачът желае да разчисти конкуренцията на общинската болница МБАЛ Велинград, за да остане като единствена алтернатива за медицински услуги в региона, въпреки че гражданите  на Велинград и служителите на общинската болница са против това. Оказва се сериозен натиск с всички възможни механизми и институции от ГЕРБ върху болницата и Общинския съвет за създване на публично-частно партньорство, чрез което частното дружество да придобие 60% от общинската болница с аргумента, че ще се повиши ефективността и качеството на медицинските услуги.

Нито общината, нито държавата подпомага болницата в Ковид-19 кризата за подмяна на кислородната инсталация и оборудване за Ковид отделение. Целият труд и тежест е поет от медицинския персонал на болницата.

На пръв поглед нещата изглеждат донякъде  обосновани,тъй като 2 болници за община с големината на Велинград не биха били необходими,  ако не беше фактът,  че частните лечебни заведения работят за печалба и въпреки че при работа с НЗОК нямат право да изискват допълнително заплащане за дейностите, покривани от Здравнат каса, те въвеждат редица допълнителни такси, които на практика правят здраните услуги по-скъпи за пациентите.

Общинските лечебни заведения трудно функционират при въведения модел на финансиране на лечебните заведения чрез клинични пътеки, тъй като изискванията за сключване на договор в НЗОК по клинични пътеки са високи и общинските болници трудно биха ги покрили. От друга страна клиничните пътеки не отчитат тежестта на съпътстващите заболявания на пациента. Много от общинските болници са изправени пред фалит, а принципалът им – общината, по закон няма право да ги финансира за медицинска дейност, а само за капиталови разходи и чрез програмно финансиране.

Това е обаче един от случаите , в които гласът  на гражданите има значение  и трябва да бъде чут, защото достъпът до здравеопазване е конституционно право.  Кметът обаче явно повече се интересува от интереса си в сделаката отколкото от това колко достъпни ще са здравниоте услуги за гражданите в общината му.

В своята програма за здравеопазване ПП „Българско лято“ предвижда промени в начина на финансиране на болничните заведение, които ще им помогнат по -ефектино да управляват дейността  и финансите си и да получват заплащане адекватно на тежестта на пациентските случаи. Предвиждаме също възможност за общините да подпомагат лечебните си заведения за дейност , както и  възможност за стабилизационни планове и финансиране за стратегически лечебни завдения с цел гарантиране на достъп до медицински услуги,  и увеличаване на заплащането на медицинските специалисти.

„Българско лято“ счита , че пряката демокрация и волята на гражданите следва да се зачита и гражданите трябва да имат думата в управлението на общината и държавата.

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Comments are closed.