ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 47-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ НА ТЕМА:
„ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ЗАКРИТО“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ („ГПБЛ“), спазвайки разпоредбите на българското и европейското законодателство, отчитайки предизвикателствата, пред които е изправена здравната система в условията на Ковид-19 (вариант „Омикрон“) и съзнавайки ескалиращото по отношение на мерките обществено недоволство, се обръща към Вас с предложение да инициирате процедура за произвеждане на национален референдум, съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Белег на развитото демократично общество е управлението чрез „пряка демокрация“, тоест чрез активно участие на гражданите в държавното управление. Ето защо ПП ГПБЛ счита, че темата „ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ЗАКРИТО“ е тема от национално значение, решението за чието въвеждане не следва да бъде взето еднолично. Тази тема предизвика сериозно разделение и противопоставяне в българското общество, а това е пагубно в момент на криза.

С оглед важността и спешността на ситуацията, се обръщаме към Вас като компетентни и оправомощени институции, да внесете предложение до Народното събрание на Република България за провеждане на референдум по посочената тема. На мнение сме, че българското общество е готово и иска да участва при вземането на това, толкова важно за всеки решение.

Приветстваме и изразяваме готовност да подпомагаме всяка кампания, имаща за цел да осигури високо ниво на информираност на гражданите по темата. ПП ГПБЛ вярва, че обменът на мнения и аргументираният дебат ще допринесе за вземане на правилно решение, подкрепено от висока активност при гласуването.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ