Краят на месец юли настъпва с разпускането на поредния парламент и назначаването от Президента на поредното служебно правителство, което ще има за основна задача подготовката на поредните парламентарни избори, които най-вероятно ще бъдат насрочени за 02.10.2022 г.
Но това ли е единствената задача, която трябва да реши новото правителство. Категорично не.
Кризите, независимо от какво естеството са настъпват една след друга и поставят българското общество пред нови изпитания. Няма да давам оценка на правителството, което си отива. Така или иначе то управляваше осем месеца по волята на българския парламент. Ще спомена единствено, че ще завещае на служебното правителство много несвършена работа, която не търпи никакво отлагане. Безспорно към настоящия момент най-голямото предизвикателство е кризата в енергетиката. Специалистите, занимаващи се с тази материя знаят, че от тази криза до колапс в икономиката разстоянието е една крачка.
Нека разгледаме част от най-важните ангажименти:
1. Форсиране на изграждането на междусистемен газопровод Гърция-България, за да се обезпечи сигурността на доставките на природен газ, предимно през отоплителния сезон.
2. Промяна на приети от КЕВР нормативни документи с цел определяне на цена на природния газ на „Булгаргаз“АД.
3. Определяне на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД за месец август 2022 г.
4. Образуване на производства по приемане на нови цени на електрическата енергия.
5. Приемане на решения за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия.

Нека пожелаем на служебното правителство успех и да се надяваме, че ще има ясна визия как да реши тази неотложна криза.

Валентин Димитров
член на Изпълнителния съвет
на ПП ГПБЛ

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ